Beacon tại St. Lawrence College: Giải pháp kịp thời cho sinh viên gặp khó khăn trong học tập

teacher helping student
Ảnh: St. Lawrence College

St. Lawrence College – Nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên, giảng viên hiện đang được giới thiệu về chương trình Beacon và vai trò quan trọng của nó trong việc kết nối những sinh viên có nguy cơ gặp rủi ro học tập. Việc nhận thức sớm các dấu hiệu rủi ro và chuyển tuyến kịp thời là điều cực kỳ quan trọng. Beacon hoạt động hiệu quả nhất khi giới thiệu sinh viên ngay từ đầu học kỳ, giúp Chuyên gia hỗ trợ Thành công cho Sinh viên (SSF) có thể can thiệp và hỗ trợ kịp thời.

Ra mắt vào năm 2019, Beacon giúp kết nối sinh viên gặp khó khăn trong học tập với các hỗ trợ học thuật cần thiết. Trong năm nay, giảng viên đã gửi 9.390 cảnh báo Beacon. Nếu bạn chưa quen thuộc với Beacon, đây là cách nó hoạt động:

Các giảng viên có thể gửi cảnh báo Beacon với thông tin cụ thể về sinh viên có nguy cơ gặp rủi ro học tập. SSF được chỉ định sẽ tạo một kế hoạch hỗ trợ riêng dựa trên cảnh báo này và liên hệ với sinh viên. Khi sinh viên phản hồi, họ sẽ cùng SSF xây dựng kế hoạch học tập để đạt thành công.

Trong tương lai, Beacon hướng tới việc cải thiện bằng cách xây dựng định nghĩa rõ ràng về “nguy cơ học thuật”, nâng cao nhận thức về cách nhập cảnh báo và chia sẻ kiến thức về các hỗ trợ hiện có. Nhóm Thành công của Sinh viên đang nỗ lực cải thiện quy trình thu thập dữ liệu để xác định khu vực rủi ro và phát triển thêm công cụ hỗ trợ. Hãy theo dõi các cập nhật từ Beacon và SSF để hỗ trợ sinh viên tốt hơn!

Mỗi chương trình học đều có SSF được chỉ định riêng. Thông tin liên hệ của SSF được chia sẻ với giảng viên vào đầu mỗi học kỳ và bạn cũng có thể liên hệ qua email thành công@sl.on.ca.

Lưu ý rằng Beacon tập trung vào hỗ trợ học tập và không nhằm giải quyết các vấn đề khẩn cấp về sức khỏe. Nếu sinh viên gặp vấn đề về sức khỏe hoặc thể chất, hãy giới thiệu họ đến Sức khỏe và Khả năng tiếp cận của Học sinh.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh