Điều khoản sử dụng

Xác nhận và đồng ý với các điều khoản sử dụng dịch vụ

Trang thông tin điện tử này (“website”) được cung cấp theo các Điều Khoản Sử Dụng và bất kỳ Quy định, Chính Sách và Thủ Tục nào có thể được ban hành sau này liên quan đến việc sử dụng website. Người sử dụng hay truy cập thông tin từ website dưới đây gọi chung là “Người dùng”. Khi sử dụng website này đồng nghĩa với việc quý vị đã đồng ý với các Điều khoản sử dụng dịch vụ này và có hiệu lực tương tự như Bản thỏa thuận đã được ký kết.

Không có quan hệ Khách Hàng – Đại diện di trú

Toàn bộ nội dung trên website của chúng tôi chỉ là thông tin chung nhằm mục đích tham khảo. Những thông tin này không phải là lời khuyên pháp lý di trú và không được xem là đề nghị đại diện cho quý vị. Mặc dù các thông tin đăng tải được cho là chính xác, quý vị không nên hành động dựa trên hoặc lệ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được đăng tải như là ý kiến tư vấn di trú. Thông tin được đăng tải không nhằm mục đích tạo ra và việc tiếp nhận các thông tin này không cấu thành mối quan hệ khách hàng – cố vấn di trú. Mối quan hệ khách hàng – cố vấn di trú chỉ được tạo lập dựa trên một thỏa thuận bằng văn bản thông qua một buổi làm việc trực tiếp và chính thức giữa khách hàng và cố vấn di trú.

Bản quyền

Người dùng xác nhận rằng nội dung, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở nội dung văn bản, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, video, biểu đồ hay các tài liệu khác được đăng tải trên website này (“Nội dung”) đã được bảo hộ theo Luật về bản quyền, Nhãn hiệu thương mại, Phát minh sáng chế hay các văn bản pháp luật hay Thỏa thuận về Sở hữu trí tuệ khác và Người dùng chỉ được phép sử dụng, trích dẫn hoặc sao chép những nội dung này khi có sự chấp thuận rõ ràng từ Giáo Dục Canada.

Người dùng không được phép sao chép, tái bản, sửa chữa, cải biên, phân phối hay tạo ra các biến thể từ nội dung của website này khi chưa có sự đồng ý minh thị của Giáo Dục Canada. Tuy nhiên, người dùng có thể in ra một số trang thông tin từ website, sao chụp lại với một số lượng nhất định nhằm mục đích thông tin cá nhân hoặc phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền “@Copyright by Giáo Dục Canada”.Người dùng không được phép gỡ bỏ, thay đổi hay làm sai lệch nội dung các thông báo liên quan đến bản quyền, thương hiệu, giấy phép hay quyền sở hữu trí tuệ xuất hiện trên hay trong website này.

Người dùng hoàn toàn chịu các trách nhiệm pháp lý, dù vô tình hay cố ý, đối với những tổn thất vật chất, tinh thần và pháp lý gây ra đối với Giáo Dục Canada trong việc việc sao chép, tái bản, sửa chữa, cải biên, phân phối hay tạo ra các biến thể từ nội dung của website này cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý minh thị của Giáo Dục Canada. Chúng tôi luôn duy trì các hệ thống đối chiếu nội dung và bố cục bài viết nhằm lưu trữ và chứng minh bản quyền với những nội dung được đăng tải và sẽ theo đuổi đến cùng các hành động pháp lý phù hợp đối với bất kỳ cá nhân và tổ chức sử dụng trái phép các nội dung được đăng tải độc quyền trên website.

Liên kết website

Website có thể cung cấp kết nối đến các website hay tài nguyên mạng của bên thứ ba. Người dùng xác nhận và đồng ý rằng Giáo Dục Canada không chịu trách nhiệm về việc các kết nối đó có thành công hay không và không bảo đảm, chấp thuận, điều tra hay đối chiếu thông tin, và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung quảng cáo, sản phẩm hay các tài liệu khác do các website/nguồn này cung cấp.

Thông qua website của chúng tôi, quý vị có thể được liên kết với các trang web khác không nằm trong sự kiểm duyệt của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát các quy định, nội dung hoặc bất kỳ điều gì được đăng tải trên những trang web này. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về những thiệt hại hay thua lỗ gây ra bởi hay được cho là gây ra bởi hoặc có liên hệ đến việc sử dụng hay mức độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi các bên ngoài website.

An toàn thông tin

Tất cả các truyền dẫn mà Người dùng gửi đi thông qua website này, bao gồm thư điện tử yêu cầu thông tin, được gửi thông qua mạng Internet công cộng được cho là không an toàn. Một số truyền dẫn khác có thể được bảo vệ nhờ công nghệ mã hóa và các truyền dẫn đó sẽ hiển thị lời nhắc. Ngoài ra, tất cả các truyền dẫn khác là không an toàn.

Sửa đổi quy tắc

Điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi theo thời gian mà không cần phải thông báo trước. Khi có sửa đổi, nội dung cập nhật sẽ được đưa lên wesbite. Điều khoản sử dụng sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực ngay lập tức khi nội dung này được cập nhật trên website.

Điều khoản chung

Trong trường hợp bất kỳ một Điều khoản nào đó, một phần hay toàn bộ, được xác định là không có giá trị, không có hiệu lực thi hành hay vô hiệu vì lý do nào đó, thì chỉ Điều khoản đó bị tác động mà thôi, không ảnh hưởng đến các Điều khoản còn lại. Giáo Dục Canada và người dùng đồng ý ủy quyền cho tòa án hay trọng tài quyền thay thế những Điều khoản không có giá trị, không có hiệu lực thi hành hay vô hiệu hóa bằng một Điều khoản có giá trị thực thi tương tự.

So sánh trường
So sánh
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.