Quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của khách truy cập vào website của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư sẽ cho người dùng biết những thông tin chúng tôi thu thập, cách sử dụng và các tùy chọn khi người đọc tương tác với website của chúng tôi. Bằng cách sử dụng website này, người dùng đồng ý với chính sách này. Vui lòng đọc kỹ những điều sau đây trước khi sử dụng website.

Cookie Policy

Tệp thông tin chứa các dữ liệu của người dùng (Cookie), truy xuất và quảng cáo dựa trên Internet. Website này hoạt động với các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba do Google cung cấp (Nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến). Dịch vụ này giúp chúng tôi theo dõi và phân tích hoạt động của khách truy cập trên trang web, đo lường hiệu quả của các nỗ lực quảng cáo và hỗ trợ tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi.

Website này sử dụng các cookie, truy xuất pixel và các công nghệ liên quan có thể được cài đặt bởi chúng tôi hoặc bởi nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Cookie là các tập tin dữ liệu nhỏ mà các dịch vụ trực tuyến có thể lưu trữ và truy xuất từ máy tính hoặc thiết bị di động của người dùng thông qua trình duyệt web của người dùng. Thông tin được lưu trữ và có thể truy xuất được trong suốt thời gian truy cập website (được gọi là cookie tạm thời), hoặc cho đến khi một thời điểm sau đó được thiết lập bởi trang web đặt cookie (gọi là cookie vĩnh viễn).

Ví dụ thông tin chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thu thập bao gồm tần suất người dùng truy cập vào website này và những gì họ tương tác khi truy cập vào website. Chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu trải nghiệm người dùng và giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình. Chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng thu thập thông tin về hoạt động của từng người dùng trang web. Thông tin này có thể được sử dụng để trực tiếp quảng cáo dịch vụ của chúng tôi và/hoặc nội dung thông tin cho người dùng website khi họ truy cập các trang web khác.

Hầu hết các trình duyệt internet chấp nhận cookie theo mặc định, nhưng người dùng có thể sửa đổi tùy chọn trình duyệt của mình để chặn hoặc hạn chế cookie nếu không muốn hoạt động duyệt web của mình được theo dõi. Có nhiều công cụ có sẵn công khai để quản lý cookie và các công nghệ tương tự thu thập thông tin liên quan đến việc sử dụng website của người dùng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính hiệu quả hoặc thực hiện các quy định của bên thứ ba về việc hủy đăng ký. Nếu người dùng xóa cookie hoặc nâng cấp trình duyệt của mình sau khi đã chọn không tham gia, người dùng có thể sẽ phải hủy đăng ký một lần nữa. Hơn nữa, nếu sử dụng nhiều trình duyệt hoặc thiết bị, người dùng sẽ cần chọn không tham gia trên từng trình duyệt hoặc thiết bị. Người dùng có thể truy cập thông tin trên website này mà không cần bật cookie trong trình duyệt của mình, nhưng việc tắt cookie có thể dẫn đến khả năng bị giảm khả năng tận dụng các dịch vụ và nội dung thông tin liên quan trên website.

Chúng tôi sử dụng các công cụ và dịch vụ quản lý, phân tích website của Google và các bên thứ ba khác để thu thập thông tin liên quan đến những hoạt động người dùng khi sử dụng website này. Người dùng có thể tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng dữ liệu khi người dùng truy cập website của chúng tôi bằng cách truy cập vào trang Cách thức Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng các website hoặc ứng dụng của đối tác của chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp cho chúng tôi thông qua website này và nỗ lực để ngăn chặn những truy cập trái phép. Chúng tôi sử dụng tường lửa và hệ thống bảo mật để bảo vệ tính toàn vẹn và riêng tư của thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi thông qua website này. Là một biện pháp bảo mật bổ sung, thông tin cá nhân của người dùng cũng được mã hóa trong quá trình truyền tải bằng cách sử dụng công nghệ thích hợp bao gồm bảo mật lớp vận chuyển theo tiêu chuẩn chuyên ngành CNTT.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, nhưng không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào của người dùng truyền đến chúng tôi thông qua các ứng dụng trực tuyến và người dùng sẽ tự chịu những rủi ro này. Tùy thuộc vào yêu cầu, thông tin liên lạc của người dùng có thể bị loại bỏ hoặc lưu trữ. Nếu có các thắc mắc về thông tin cá nhân, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại được cung cấp trên website.

Đăng ký nhận bản tin/thông báo

Người đọc có thể sử dụng website của chúng tôi mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân. Nếu người dùng muốn đăng ký nhận bản tin hoặc các ấn phẩm khác của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ tên, địa chỉ email và thông tin vì sao người dùng quan tâm đến nội dung của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu người dùng cung cấp thêm thông tin để có thể gửi nội dung phù hợp. Nếu người dùng muốn hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, vui lòng sử dụng liên kết Hủy đăng ký (Unsubscribe) ở cuối mỗi email.

Khảo sát trực tuyến

Chúng tôi có thể yêu cầu người dùng thực hiện một số khảo sát trên website để lắng nghe ý kiến của người dùng nhằm cải thiện nội dung và giao diện của website. Những khảo sát này sẽ không đặt câu hỏi có thể nhận dạng cá nhân người dùng. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin liên lạc để liên hệ lại khi cần thiết, tuy nhiên người dùng có thể từ chối cung cấp thông tin đó. Thông tin người dùng cung cấp trong các khảo sát có thể được chia sẻ với nhân viên hoặc bên thứ ba để tổng hợp dữ liệu.

Nhà cung cấp dịch vụ

Nếu quyền sở hữu doanh nghiệp của chúng tôi thay đổi hoặc chúng tôi cần chuyển tài sản liên quan đến website này cho bên thứ ba, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân mà người dùng đã cung cấp cho chúng tôi cho chủ sở hữu mới. Thông tin của người dùng vẫn tuân theo chính sách bảo mật hiện hành của website trừ khi có chỉ định khác.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị cho các bên thứ 3 trừ khi được sự đồng ý của chính quý vị hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

Thay đổi chính sách

Chính sách quyền riêng tư này đôi khi được cập nhật. Nếu sự thay đổi có tính chất quan trọng, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web hoặc các ứng dụng và các thỏa thuận cấp phép liên quan. Chúng tôi khuyến khích người dùng nên thường xuyên tham khảo Chính sách Quyền Riêng Tư để cập nhật thông tin mới nhất về việc chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân thu thập được. Việc người dùng tiếp tục sử dụng website đồng nghĩa với việc chấp thuận điều khoản quyền Riêng tư và các cập nhật của Chính sách này. Những thay đổi trong chính sách không áp dụng với các dữ liệu được thu thập trước đó.

So sánh trường
So sánh
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.