Cao Đẳng Northern Lights Đẩy Mạnh Phát Triển Bền Vững qua Dự Án Xây Dựng Nhà Mới

Động thổ xây dựng nhà NLC
Ảnh: Northern Lights Collegeao

Trường Cao đẳng Northern Lights (NLC) chính thức khởi công xây dựng công trình mới nhất trong chương trình Tổ chức Mộc Nâng Cao vào ngày 25 tháng 9. Địa điểm này nằm tại số 116th Ave, ngay đối diện với khuôn viên NLC tại Dawson Creek.

Sinh viên tham gia chương trình sẽ được hướng dẫn bởi Ryan Mayoh trong việc xây dựng ngôi nhà từ đầu đến cuối, từ việc đổ móng đến việc lắp đặt tủ và sàn. Các bạn sinh viên có quyền quyết định về bố trí, màu sắc và tất cả các khâu hoàn thiện. Theo Ryan, NLC đặc biệt là trường đào tạo duy nhất thực hiện việc xây dựng toàn bộ ngôi nhà như vậy.

Công trình cuối cùng tại số 96th Ave là một ngôi nhà truyền thống đã vượt qua các yêu cầu của BC Energy Step Code, chứng minh sự hiệu quả trong việc lập kế hoạch và các phương pháp mà sinh viên áp dụng.

Dự án mới tại 116th Ave sẽ áp dụng một phương pháp tiếp cận khác. Ngôi nhà sẽ được xây dựng từ tấm cách nhiệt có cấu trúc—hoặc SIP—điều này sẽ giới thiệu các kỹ thuật và phương pháp mới, vượt xa các yêu cầu của Bộ luật Bước Năng lượng BC và tạo ra một ngôi nhà không phát thải carbon.

NLC tự hào vì đã góp phần phát triển bền vững cho tất cả các cộng đồng mà du học sinh và sinh viên đang sinh sống, dù là thông qua ngôi nhà mới hay các cơ hội học tập đa dạng.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh