Cao đẳng Portage và Thị trấn Bonnyville công bố quan hệ đối tác trong giáo dục

Cao đẳng Portage và Thị trấn Bonnyville công bố quan hệ đối tác trong giáo dục
Ảnh: Portage College

Portage College – Cao Đẳng Portage phối hợp cùng Thị trấn Bonnyville vừa chính thức công bố mở rộng cơ hội giáo dục cho nhân viên Thị trấn và các quan chức được bầu. Thông qua một Biên bản ghi nhớ, mối quan hệ này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc khuyến khích học tập không ngừng và nâng cao kỹ năng trong cộng đồng.

Theo thỏa thuận, Portage College sẽ cung cấp các khóa đào tạo chứng chỉ vi mô cho nhân viên Thị trấn và các quan chức, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027, bao gồm một khóa học miễn phí hàng năm từ một loạt chứng chỉ vi mô đa dạng, từ nuôi trồng thủy sản đến kinh doanh.

Chủ tịch Nancy Broadbent của Portage College đã bày tỏ lòng biết ơn và niềm vui về sự hợp tác này, nhấn mạnh rằng cam kết chung về học tập không ngừng và phát triển cộng đồng là nền tảng của mối quan hệ đối tác. Biên bản ghi nhớ cũng bao gồm các đánh giá hàng năm để đảm bảo lợi ích liên tục cho cả hai bên và khám phá cơ hội hợp tác trong tương lai.

Thị trưởng Elisa Brosseau của Thị trấn Bonnyville  ca ngợi mối quan hệ đối tác này như một biểu hiện của sự cống hiến trong việc hỗ trợ giáo dục sau trung học và thúc đẩy văn hóa học tập không ngừng trong cộng đồng. Cả hai bên đều tự hào về sự hợp tác này và mong đợi những tác động tích cực đối với cư dân Bonnyville cũng như bối cảnh giáo dục khu vực.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh