Chatbots và giáo dục: Cùng UBC khám phá cơ hội và thách thức cho hệ thống giáo dục

Cách sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lớp học K-12
Ảnh: University of British Columbia

Khi các doanh nghiệp công nghệ giới thiệu công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT trong môi trường giảng dạy, một loạt các vấn đề về đạo đức và an toàn mở ra, đặc biệt là việc sinh viên dựa vào những công cụ này để hoàn thiện nhiệm vụ học tập.

Tiến sĩ Ron Darvin, trợ lý giáo sư tại khoa giáo dục ngôn ngữ và xóa mù chữ trong khoa giáo dục tại đại học British Columbia, thảo luận về tác động của trí tuệ nhân tạo vào phương pháp giảng dạy và hành vi học tập của sinh viên.

Làm sao các giáo viên có thể ứng dụng AI để nâng cao chất lượng giảng dạy?

Trí tuệ nhân tạo bao gồm nhiều hình thái, từ học máy đến xử lý ngôn ngữ và thị giác máy tính. Các giáo viên đã tận dụng AI, thông qua việc tìm kiếm trên Google hoặc áp dụng các công cụ như Kahoot. Họ đã áp dụng AI để cải tiến phương pháp giảng dạy và khả năng này sẽ tiếp tục mở rộng với sự ra đời của nhiều công cụ mới. Ví dụ, việc sử dụng các chatbot như ChatGPT giúp giải đáp các ý tưởng phức tạp, trả lời câu hỏi và tập trung vào kỹ năng ngôn ngữ. Giáo viên nên thăm dò khả năng của AI và đánh giá mức độ phù hợp với giảng dạy.

Trong giáo dục, lợi ích mà AI mang lại là gì?

Chatbots không chỉ làm rõ các khái niệm khó hiểu. Chúng giúp sinh viên từ việc đưa ra lời khuyên viết lách đến việc thảo luận với các nhân vật lịch sử. Ví dụ, Học viện Khan đang triển khai Khanmigo, một nền tảng dạy kèm do ChatGPT-4 đào tạo, hỗ trợ bài tập và bài luận toán. Tầm quan trọng nằm ở việc chatbot không chỉ đưa ra câu trả lời, mà còn đặt ra các câu hỏi và hỗ trợ sinh viên trong việc phân tích ý tưởng của họ.

Liệu việc dựa vào AI có ảnh hưởng tới khả năng tự học?

Nếu sinh viên chỉ dựa vào chatbot để hoàn thiện nhiệm vụ mà không phản ánh và tư duy, điều này có thể làm mờ đi khả năng phê phán và giải quyết vấn đề của họ. Ngoài ra, chatbot có thể cung cấp thông tin không chính xác. Mặc dù chatbot hữu ích cho một số lĩnh vực, nhưng việc xác nhận thông tin từ AI bằng cách tham khảo nguồn tin cậy là thiết yếu.

Liệu có những lo ngại về đạo đức và an toàn?

Chatbot hoạt động bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), thuật toán máy tính dự đoán từ và cấu thành câu trả lời. Điều này đặt ra vấn đề về quyền sở hữu nội dung. Ngoài ra, tương tác với chatbot mà không có xác minh độ tuổi có thể dẫn đến rủi ro về quyền riêng tư.

Trường học K-12 nên giới hạn việc sử dụng AI không? Và tương lai ra sao?

Các cơ sở giáo dục K-12 có những quan điểm khác nhau về AI. Một số giới hạn quyền truy cập vào AI trên Wi-Fi và thiết bị của cơ sở, trong khi một số khác ủng hộ việc dạy sinh viên cách sử dụng AI có trách nhiệm. Tôi tin rằng việc sử dụng AI trong giáo dục sẽ phát triển nhanh chóng, nhưng điều quan trọng là trường học cần giáo dục sinh viên về cách sử dụng AI một cách có trách nhiệm và an toàn.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh