Chính phủ Canada tài trợ 98,6 triệu đô cho Đại học Toronto Metropolitan để nghiên cứu việc hội nhập của người nhập cư

Ngày 28 tháng 4 tại Montreal, Canada, Chính phủ liên bang thông báo Đại học Toronto Metropolitan (TMU) sẽ nhận 98,6 triệu đô la từ Quỹ Nghiên cứu Xuất sắc Đầu tiên của Canada (CFREF) để tiên phong trong một chương trình nghiên cứu mới mang tên “Sự hội nhập của người di cư vào giữa thế kỷ 21: Kết nối những chia rẽ (Bridging Divides)”. Đây là một sáng kiến ​​liên ngành kéo dài bảy năm, nhằm khám phá những thách thức và cơ hội hội nhập của người di cư, tận dụng sức mạnh và khả năng lãnh đạo của TMU trong lĩnh vực nhập cư và công nghệ.TMU, một tổ chức dẫn đầu toàn cầu về nghiên cứu nhập cư và định cư, với lịch sử dày đặc về sự tham gia quốc gia và quốc tế, sẽ là trung tâm lãnh đạo của sáng kiến này.

Ông Mohamed Lachemi, Chủ tịch kiêm Phó hiệu trưởng TMU, nhấn mạnh rằng tài trợ từ Chính phủ Canada sẽ thúc đẩy nghiên cứu của đất nước về hội nhập người di cư, hướng tới kiến thức và kết quả có giá trị có thể được tích hợp vào các chính sách nhập cư toàn cầu.Chương trình nghiên cứu này sẽ áp dụng thiết kế nghiên cứu liên ngành độc đáo, nhằm tăng cường lãnh đạo trong các lĩnh vực quyền công dân, sự tham gia của công dân, tương lai của công việc, chăm sóc sức khỏe và việc sử dụng có trách nhiệm và có đạo đức các công nghệ tiên tiến, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo. Điều này sẽ tiếp tục hiện đại hóa các chính sách nhập cư toàn cầu, góp phần xây dựng các cộng đồng và trung tâm đô thị bình đẳng, kiên cường và hòa nhập với người di cư.

“Bridging Divides sẽ giải quyết những thách thức toàn cầu về nhập cư và di cư, đồng thời cung cấp những hiểu biết quan trọng trong thời điểm chuyển đổi nhanh chóng về xã hội, kinh tế và kỹ thuật số”, Phó Chủ tịch phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới Steven N. Liss nhận xét.

Chương trình nghiên cứu mới này do Giám đốc Khoa học Anna Triandafyllidou lãnh đạo, cùng với sự tham gia của ba đối tác học thuật và nghiên cứu là Đại học Concordia, Đại học Alberta và Đại học British Columbia. Đáng chú ý, CFREF cung cấp 98,6 triệu đô la tài trợ trong bảy năm cho chương trình nghiên cứu “Bridging Divides”, với sự tham gia của 25 nhà lãnh đạo nghiên cứu và hơn 100 học giả. Chương trình này làm việc với 27 đối tác chính, bao gồm bốn tổ chức học thuật và hơn 200 tổ chức khác, và dự kiến sẽ cung cấp 1.500 cơ hội đào tạo nhân sự có trình độ cao. Theo thống kê của Canada, trong năm 2022, Canada đã chào đón 437.000 thường trú nhân mới và 1,2 triệu người di cư tạm thời, bao gồm cả sinh viên quốc tế.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh