Chương Trình Cố Vấn Bạn Bè STU: Cơ Hội Kết Nối Toàn Cầu Cho Sinh Viên Mới

sinh viên ngồi trong khuôn viên trường
Ảnh: St. Thomas University

St. Thomas University – Bạn đang muốn kết nối và dễ dàng vào đại học với sự giúp đỡ và hướng dẫn của sinh viên năm cuối? Bạn có muốn gặp gỡ những người mới từ khắp nơi trên thế giới và tạo kết nối lâu dài? Hãy tham gia Chương trình Bạn bè của chúng tôi và các sinh viên hiện tại của chúng tôi sẽ cố vấn cho bạn và giúp bạn chuyển sang cuộc sống tại STU!

Chương trình cố vấn bạn bè STU là dành cho sinh viên mới

Chương trình này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp và các mối quan hệ ngang hàng, đồng thời giúp bạn dễ dàng chuyển tiếp sang cuộc sống đại học khi là sinh viên năm thứ nhất. Chương trình này dành cho tất cả sinh viên sắp nhập học, bao gồm cả sinh viên quốc tế, sinh viên Canada và sinh viên trao đổi.

Chương trình hoạt động như thế nào:

– Bạn và ba sinh viên mới khác (người được cố vấn) sẽ được kết hợp với hai cố vấn, một quốc tế và một người Canada, để tạo các nhóm.
– Các nhóm được khuyến khích kết nối và giao tiếp trong những tháng hè và trong học kỳ đầu tiên, để bắt đầu xây dựng các mối quan hệ và nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc.
– Các nhóm sẽ thúc đẩy việc học tập đa văn hóa, mở rộng quan điểm toàn cầu và cho phép sinh viên quốc tế tạo kết nối quan trọng với sinh viên Canada để hiểu rõ hơn về văn hóa Canada.

Mục tiêu chương trình:

– Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp và các mối quan hệ bạn bè.
– Giúp sinh viên mới dễ dàng chuyển tiếp sang cuộc sống đại học.
– Thúc đẩy giao tiếp và học tập đa văn hóa.
– Kết nối sinh viên Canada, sinh viên quốc tế và sinh viên trao đổi, khuyến khích xây dựng và gắn kết cộng đồng.
Lưu ý: Người cố vấn sẽ không cung cấp tư vấn nhập cư hoặc học tập.

Nếu bạn quan tâm đến việc tạo kết nối trước khi đến STU, hãy hoàn thành mẫu này và đăng ký để trở thành một người bạn nhỏ! Chúng tôi sẽ kết nối bạn với những người được cố vấn khác và những người cố vấn tương ứng.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh