Chương Trình Lãnh Đạo EDI: Sáng Kiến Mới của Khoa Khoa Học Máy Tính tại ĐH New Brunswick

Khoa khoa học máy tính tìm kiếm sự thay đổi văn hóa với chương trình lãnh đạo EDI đổi mới
Ảnh: University of New Brunswick

Tại Khoa Khoa học Máy tính (CS) thuộc Đại học New Brunswick (UNB), một nỗ lực đổi mới văn hóa đang được thực hiện thông qua việc thí điểm chương trình lãnh đạo đặc biệt, với sự hợp tác của MESH/diversity. Công ty này do Mike Wright, cựu sinh viên UNB (BBA’96, BCS’99) đồng sáng lập, chuyên cung cấp chương trình đào tạo về công bằng, đa dạng và hòa nhập (EDI) dựa trên trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp và tổ chức.

Giáo sư Natalie Webber, đứng đầu nhóm EDI tại khoa, chia sẻ về quá trình phát triển nhanh chóng của khoa và mục tiêu hướng tới việc tạo dựng một môi trường học tập thân thiện, hỗ trợ và công bằng hơn. “Chúng tôi chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng sinh viên, cả hai cấp đại học và sau đại học. Chúng tôi đang tuyển dụng để hỗ trợ sự phát triển này và muốn đảm bảo sẽ quản lý hiệu quả thông qua EDI,” cô nói.

Với sự hỗ trợ từ Viện McKenna, khoa đã khởi động chương trình đào tạo MESH/diversity vào ngày 22 tháng 11, thu hút 50 sinh viên, giảng viên và nhân viên CS tham gia buổi tối đầu tiên. Webber nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đa dạng trong nhóm thí điểm, giúp mở rộng góc nhìn và nâng cao trải nghiệm tổng thể.

Webber tin rằng, chương trình đào tạo này sẽ giúp những người tham gia, đặc biệt là sinh viên, áp dụng những kiến thức mới vào lớp học, phòng thí nghiệm và cơ sở hợp tác. “Việc sinh viên áp dụng những gì học được sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận giảng dạy của chúng tôi,” cô chia sẻ.

Nói về kinh nghiệm cá nhân, Webber nhớ lại những thách thức về EDI trong lĩnh vực STEM. “Trong quá khứ, tôi thường là người phụ nữ duy nhất hoặc một trong ba người trong cả lớp. Tôi cảm thấy khác biệt và không thoải mái,” cô nhớ lại. Webber cũng nhấn mạnh mục tiêu cải thiện đa dạng giới tính và sự tham gia của sinh viên bản địa trong khoa.

Webber, với vai trò trưởng nhóm EDI mới được bổ nhiệm, coi chương trình thí điểm MESH/diversity là bước quan trọng hướng tới cuộc cải tổ văn hóa. “Chúng tôi mong muốn qua chương trình này, có thể nâng cao khả năng tiếp cận và tương tác tích cực với giảng viên, nhân viên và sinh viên trong vấn đề EDI,” bà nói.

Chương trình thí điểm MESH/diversity, kéo dài hai năm, bao gồm bảy mô-đun tương tác với chủ đề về sự khác biệt giữa đa dạng, hòa nhập và thuộc về, lòng trắc ẩn, đặc quyền và áp bức, cũng như giao tiếp hiệu quả. Mike Wright, cũng chia sẻ về tầm quan trọng của tiến bộ trong các lĩnh vực đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh