Confederation College Nâng Tầm Chương Trình Kỹ Thuật Cơ Khí

Ảnh: Confederation College

Confederation CollegeChương trình Kỹ thuật viên Cơ khí tại Confederation College sẽ tích hợp các cấp độ học nghề, điều chỉnh chương trình với các kỹ năng thương mại theo yêu cầu sinh viên và nhà tuyển dụng. Sự cải tiến này đáp ứng các tiêu chuẩn của lớp học nghề trong chương trình giảng dạy tại trường, mang đến lộ trình hợp lý cho sinh viên chuyển từ học viện sang thị trường lao động.

Hoàn thành bằng tốt nghiệp Kỹ thuật viên Cơ khí trong hai năm, sinh viên có thể đạt cấp độ Millwright từ 1 đến 3, đáp ứng yêu cầu giáo dục cho các cấp học nghề này. Sinh viên tốt nghiệp chọn học nghề có thể được trường chuyển tiếp hồ sơ nhập học tới Bộ, đáp ứng điều kiện của chương trình học nghề và cho phép họ gia nhập lực lượng lao động để hoàn thành khóa đào tạo.

Khóa đào tạo bao gồm việc hoàn thành Cấp độ 1, 2 & 3 của Tiêu chuẩn Đào tạo Chương trình giảng dạy. Cách tiếp cận này mang lại lợi ích cho doanh nghiệp bằng cách loại bỏ nhu cầu người học nghề phải rời khỏi các khối giáo dục truyền thống, từ đó duy trì năng suất tại nơi làm việc.

John Kantola, Trưởng khoa Công nghệ Kỹ thuật và Thương mại, nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình: “Các cấp độ học nghề gắn liền với Chương trình Kỹ thuật Cơ khí của chúng tôi mang lại lợi ích trực tiếp cho sinh viên và doanh nghiệp bằng cách giảm thời gian giữa học tập và làm việc cần kỹ năng. Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi ra trường với kiến thức lý thuyết và một phần thời gian học nghề đã hoàn thành, đây là điều kiện cần thiết trong thị trường việc làm cạnh tranh ngày nay.”

Mặc dù chương trình bao gồm đào tạo học nghề trên lớp nhưng người học việc vẫn phải có 3-4 năm kinh nghiệm thực tế để hoàn thành các yêu cầu trong Tiêu chuẩn Đào tạo Học nghề. Sau thời gian này, người học nghề có thể đặt lịch thi Chứng chỉ hành nghề.

Confederation College tập trung cung cấp nền giáo dục phù hợp chặt chẽ với nhu cầu của ngành, chuẩn bị cho sinh viên gia nhập lực lượng lao động nhanh chóng. Việc tích hợp các cấp độ học nghề vào chương trình mang lại một lộ trình thực tế và hiệu quả để sinh viên trở thành những chuyên gia lành nghề.

Confederation College phục vụ công dân vùng tây bắc Ontario từ năm 1967, với cơ sở chính ở Vịnh Thunder và bảy địa điểm trong khu vực đặt tại Dryden, Fort Frances, Greenstone, Kenora, Marathon, Sioux Lookout và Red Lake. Chúng tôi cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo đặc biệt cho khoảng 7.000 sinh viên toàn thời gian và bán thời gian mỗi năm với 600 nhân viên toàn thời gian và bán thời gian.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh