Đại Học Ontario và Grandview Kids Hợp Tác Nâng Cao Nghiên Cứu về Khuyết Tật ở Trẻ Em

From left: Janicka Auguste, Research Assistant, Grandview Kids; Maritza Basaran, Research Co-ordinator and Knowledge Broker, Grandview Kids; Dr. Taryn Eickmeier, Executive Lead, Research, Innovation and Knowledge Mobilization, Grandview Kids; Dr. Meghann Lloyd, Associate Professor, Faculty of Health Sciences, Ontario Tech; Dr. Danielle Saney, Manager, Research Partnerships, Ontario Tech.
Từ trái sang: Janicka Auguste, Trợ lý nghiên cứu, Grandview Kids; Maritza Basaran, Điều phối viên Nghiên cứu và Nhà môi giới Tri thức, Grandview Kids; Tiến sĩ Taryn Eickmeier, Trưởng nhóm Điều hành, Nghiên cứu, Đổi mới và Huy động Tri thức, Grandview Kids; Tiến sĩ Meghann Lloyd, Phó Giáo sư, Khoa Khoa học Sức khỏe, Ontario Tech; Tiến sĩ Danielle Saney, Giám đốc, Quan hệ đối tác nghiên cứu, Ontario Tech. Ảnh: University of Ontario Institute of Technology

Sự hợp tác giữa Đại học Công nghệ OntarioGrandview Kids đang mở ra những bước tiến mới trong lĩnh vực nghiên cứu dị tật ở trẻ em. Khoản tài trợ phát triển quan hệ đối tác trị giá 200.000 đô từ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn Canada (SSHRC) sẽ củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Ontario Tech-Grandview Kids, chính thức bắt đầu vào tháng 2 năm 2023, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới và giáo dục ở Vùng Durham.

Dự án ba năm do SSHRC tài trợ, “Xây dựng kiến thức và hiểu biết về sự liên kết giữa chủng tộc và khuyết tật trong việc tiếp cận các dịch vụ phục hồi chức năng nhi khoa”, sẽ giúp các đối tác tiến hành nghiên cứu hướng đến việc cải thiện tương lai của dịch vụ chăm sóc an toàn về mặt văn hóa tại Grandview Kids và nhiều nơi khác.

Dự án đồng giám đốc bởi Meghann Lloyd, Phó Giáo sư tại Khoa Khoa học Sức khỏe của Đại học Công nghệ Ontario và Taryn Eickmeier, Trưởng nhóm Điều hành, Nghiên cứu, Đổi mới và Huy động Tri thức tại Grandview Kids. Cùng với họ, nhóm nghiên cứu bao gồm Robert Balogh, Les Jacobs, Janicka Auguste, Maritza Basaran và Yvonne Mais.

Sinh viên tốt nghiệp Ontario Tech Alissa Latiff trực tiếp làm việc trong dự án dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Lloyd. Nghiên cứu này là một phần quan trọng trong sự hợp tác giữa Grandview Kids và Đại học Công nghệ Ontario, nhằm phát triển những nghiên cứu hợp lý, có đạo đức và phù hợp về mặt lâm sàng, mang tính thông tin cho cộng đồng.

Sự hợp tác này cũng mở ra cơ hội cho sinh viên tham gia vào các hoạt động nghiên cứu chung, các chương trình học thuật và phi học thuật, hỗ trợ sự đổi mới và tinh thần kinh doanh, và xây dựng sự tham gia và tiếp cận mới trên khắp Vùng Durham và hơn thế nữa.

Tom McHugh, Giám đốc điều hành của Grandview Kids, nhấn mạnh cam kết của tổ chức trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn về mặt văn hóa cho tất cả trẻ em, thanh thiếu niên và người cung cấp dịch vụ chăm sóc. Tiến sĩ Meghann Lloyd cũng nhận xét về sức mạnh của mối quan hệ hợp tác này, nhấn mạnh vào việc đặt các câu hỏi nghiên cứu quan trọng và kịp thời liên quan đến sự liên kết giữa chủng tộc và khuyết tật.

Là trường đại học hiện đại, có tư duy tiến bộ, Ontario Tech thúc đẩy việc khám phá và ứng dụng kiến ​​thức để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển khu vực và đổi mới xã hội. Chúng tôi truyền cảm hứng và trang bị cho sinh viên để tạo ra tác động tích cực trong thế giới tập trung vào công nghệ. Đối với chúng tôi, vấn đề không chỉ là phát triển bước đột phá công nghệ tiếp theo. Sự hiểu biết và tích hợp các ý nghĩa xã hội và đạo đức của công nghệ đã tạo nên sự khác biệt giữa chúng tôi với tư cách là đơn vị đào tạo đại học.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh