Đại học Waterloo khám phá lượng khí thải carbon từ giường bệnh

Lượng khí thải carbon của giường bệnh là bao nhiêu?  |  tin tức Waterloo
Ảnh: University of Waterloo

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Waterloo đã tiết lộ thông tin độc đáo về lượng khí thải môi trường và các điểm nóng phát thải carbon tại bệnh viện ở Canada. Trong quá trình nghiên cứu tại bệnh viện ở British Columbia trong năm 2019, họ phát hiện ra rằng việc tiêu thụ năng lượng, nước và việc mua sắm sản phẩm y tế là những nguyên nhân chính gây ra phát thải, chiếm hơn nửa tổng lượng khí thải hàng năm, tương đương 3500-5000 tấn CO2. Điều này nghĩa là mỗi giường bệnh phát thải lượng carbon tương đương với năm hộ gia đình ở Canada.

Với phương pháp nghiên cứu mới, dữ liệu phát thải của bệnh viện được hiểu một cách toàn diện và chi tiết. Alex Cimprich, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Trường Môi trường, Doanh nghiệp và Phát triển, nhấn mạnh: “Chúng ta cần làm rõ những ảnh hưởng đến môi trường bị ẩn giấu để có thể quản lý chúng hiệu quả.”

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp từ dưới lên, đánh giá hàng nghìn sản phẩm độc đáo mà bệnh viện sử dụng, kết hợp với mẫu thống kê và tính toán cường độ carbon cho các sản phẩm được lấy mẫu. Cimprich chia sẻ: “Kết quả cho thấy cần có sáng kiến phát triển bền vững hơn cho bệnh viện, đặc biệt là trong lĩnh vực chuỗi cung ứng sản phẩm y tế.”

Nghiên cứu này mở ra hướng đi mới cho việc nghiên cứu các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe khác, từ chăm sóc ban đầu đến chăm sóc suốt đời. Kết quả của nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Sinh thái Công nghiệp.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh