ĐH Calgary Giới Thiệu Chương Trình Cử Nhân Thiết Kế Đổi Mới Đô Thị

BDCI students
Ảnh: University of Calgary

Trường Kiến trúc, Quy hoạch và Cảnh quan (SAPL) của ĐH Calgary gần đây vừa tuyên bố ra mắt Chương trình Cử Nhân Thiết kế Đổi Mới Thành Phố (BDCI), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực giáo dục thiết kế bậc đại học tại Canada. Chương trình BDCI được thiết lập nhằm đào tạo sinh viên cái nhìn toàn diện về tư duy thiết kế áp dụng cho đô thị. Chương trình học bao gồm các khóa học từ trực quan hóa và công nghệ tới chủ nghĩa đô thị, phát triển bền vững, khoa học dữ liệu, và đạo đức kinh doanh, đều được tích hợp vào chương trình giảng dạy cốt lõi dựa trong phòng thiết kế.

Trưởng khoa SAPL, John Brown, nhấn mạnh: “Các vấn đề to lớn của nhân loại như biến đổi khí hậu và bất công xã hội xuất phát từ môi trường đã xây dựng từ trước. Chương trình này đào tạo sinh viên làm việc trong nhiều lĩnh vực, nhận biết liên hệ giữa con người và địa điểm, các tòa nhà, cảnh quan, và thành phố.”

Chương trình BDCI, được tạo ra để phục vụ thế kỷ 21, nhằm mục tiêu phát triển sức sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và khả năng kỹ thuật của sinh viên, dùng chính thành phố làm ‘phòng thí nghiệm’.

Alberto de Salvatierra, Phó Trưởng khoa và Phó Giáo sư về chủ nghĩa đô thị và dữ liệu trong kiến trúc, chia sẻ: “Các thành phố đang trở lại là nơi chứa đựng sự hòa giải xã hội. Vì vậy, chúng phải trở thành điểm tựa để khám phá các giải pháp đột phá.”

Sinh viên tốt nghiệp BDCI sẽ được trang bị các công cụ cần thiết để đối mặt với các thách thức phức tạp trong môi trường biến đổi liên tục qua lăng kính thiết kế trong quy mô đa dạng. Chương trình cũng chuẩn bị các bạn để tiếp tục theo học lấy các bằng cấp chuyên nghiệp như Thạc sĩ Kiến trúc, Thạc sĩ Quy hoạch và Thạc sĩ Kiến trúc Cảnh quan.

Sinh viên năm nhất BDCI, Raiyana S., chia sẻ: “Thông qua sự hợp tác với các đồng nghiệp và giáo sư, tôi thấy thích thú khi học các kỹ năng thực tế để xây dựng các cộng đồng phát triển bền vững và gần gũi hơn.”

Được bổ sung bằng các sự kiện và triển lãm công cộng, chương trình tổ chức tại Phòng thí nghiệm Thiết kế Tòa nhà Thành phố tại trung tâm Calgary của SAPL.

Max Krewiak, từ SAPL, nói: “Chương trình BDCI kết hợp lý thuyết và thực hành. Sinh viên được tích hợp vào các dự án thực tế đa văn hóa, được cộng tác với các doanh nghiệp trong ngành và các cơ quan chính phủ trong các phòng học thiết kế, và được đào tạo sâu rộng về chiến lược thiết kế xuyên ngành.”

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh