Diễn đàn khoa học Moncton-Poitiers lần đầu tiên thành công vượt mong đợi

Diễn đàn khoa học Moncton-Poitiers đầu tiên đã thực sự thành công
Hàng sau : Laurent-Emmanuel Brizzi, Laurent Dambre-Sauvage, Arnaud Scaillerez, Christophe Traisnel, Kelly Fazilleau, Joseph Yvon Thériault, Lucie Broc, Corine Simon, Jean-François Thibault, Hàng thứ hai : Marion Labau, Isabelle LeBlanc, Luc Léger, Patrice Nicolas, Jason Noble, Riham Alkhalaf, Ariane Le Moing. Hàng đầu tiên :Eric Mathieu Doucet, André Magord, Michelle Landry, Jean Louis Yengue, Marlène Belly, Imane Chretien. Ảnh: Université de Moncton

Université de Moncton – Diễn đàn khoa học Moncton-Poitiers lần đầu tiên, tổ chức tại ĐH Moncton vào ngày 29/5, vừa đạt được thành công vang dội. Sự kiện này không chỉ minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị kéo dài hơn 45 năm giữa ĐH Moncton và ĐH Poitiers, mà còn khởi xướng những trao đổi mới đầy hứa hẹn. Diễn đàn quy tụ khoảng 20 đồng nghiệp từ ĐH Moncton, bao gồm sinh viên, giáo sư và thực tập sinh sau tiến sĩ từ các cơ sở khác nhau, cùng bảy đồng nghiệp từ ĐH Poitiers.

Trong suốt ngày diễn ra sự kiện, một số thành viên của cộng đồng đại học và phi đại học đã tham dự các hội thảo khoa học khác nhau và có cơ hội tương tác với các nhà nghiên cứu. Hội nghị khai mạc về nghiên cứu ở Acadia được chủ trì bởi Giáo sư André Magord từ ĐH Poitiers, người vừa được trao bằng Tiến sĩ danh dự về nghiên cứu Acadian của ĐH Moncton. Năm hội thảo khoa học được trình bày từ các lĩnh vực như xóa mù chữ, âm nhạc dân tộc học, bạo lực quần chúng, phản ứng của các trường đại học đối với các vấn đề phát triển bền vững, và nghiên cứu về nông thôn. Ngày kết thúc với một bàn tròn hấp dẫn về sự phát triển, trạng thái hoạt động, và con đường tương lai trong nghiên cứu của Học viện, với sự tham gia của các giáo sư danh dự Annette Boudreau và Joseph Yvon Thériault, cùng với Luc Léger và Eric Dow là những nhà nghiên cứu mới nổi.

Diễn đàn này có thể thực hiện được nhờ sự hỗ trợ của nhiều đối tác, bao gồm ĐH Moncton, ĐH Poitiers, Chủ tịch Nghiên cứu Canada về Quyền lực và Dân tộc thiểu số Pháp ngữ, Chủ tịch Senghor về Cộng đồng Pháp ngữ so sánh, Viện Nghiên cứu Học thuật và Quebec (IEAQ), Trung tâm Nghiên cứu Nhận thức và Học tập (Cerca), Phòng thí nghiệm nghiên cứu Nông thôn, đơn vị nghiên cứu MIMMOC (Ký ức, Bản sắc, Những điều ngoài lề trong thế giới phương Tây đương đại), cũng như cơ quan ERASMUS+.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh