Đổi mới giáo dục tại Đại học Toronto: Dẫn đầu hành trình khám phá giải pháp toàn cầu

Các viện nghiên cứu mới tại U of T Scarborough sẽ giải quyết những thách thức toàn cầu quan trọng
Ảnh: University of Toronto

Chúng ta hãy cùng nhau khám phá về iRISE – một đơn vị mới thuộc Đại học Toronto, cơ sở Scarborough (U of T Scarborough) được tạo ra nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu về sức khỏe, kinh tế và môi trường.

iRISE, hay còn được biết đến với tên gọi dài hơn là Viện nghiên cứu khả năng phục hồi bao gồm cộng đồng và hệ sinh thái, đã được Hội đồng quản trị U of T xác nhận và sẽ bao gồm ba viện nghiên cứu cùng một Sáng kiến Chiến lược Thể chế (ISI).

Theo Giáo sư Wisdom Tettey – Phó Chủ tịch và Hiệu trưởng U of T Scarborough, iRISE tạo ra cơ hội tập hợp các thế mạnh học thuật nổi bật của U of T để giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến môi trường, sức khỏe, phúc lợi cũng như nền kinh tế và sinh kế bền vững. Giáo sư Irena Creed – Phó Hiệu trưởng nghiên cứu và đổi mới của U of T Scarborough chia sẻ rằng iRISE hỗ trợ nghiên cứu hội tụ đa ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho các khám phá nghiên cứu và biến chúng thành hành động.

iRISE bao gồm ba viện sáng lập: Viện Môi trường, Bảo tồn và Bền vững; Viện Sức khỏe và Hạnh phúc Hòa nhập; và Viện Kinh tế Toàn diện và Sinh kế bền vững. iRISE cũng là “nhà” của SDGs@U of T, một Sáng kiến Chiến lược Thể chế (ISI) được phê duyệt vào tháng 5, tập trung vào 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Tại iRISE, hàng trăm giảng viên, nhân viên và sinh viên đã cung cấp thông tin đầu vào có ảnh hưởng đến sự phát triển của iRISE và các học viện của nó. Điều này cho thấy iRISE không chỉ mở cửa cho sinh viên, du học sinh mà còn tạo cơ hội cho cả nhà tuyển dụng để hợp tác, xây dựng mối quan hệ và tìm kiếm các đối tác tiềm năng từ chính phủ, cộng đồng và các ngành đa dạng khác.

Dưới sự lãnh đạo của những người đi đầu như Giáo sư Imre Szeman – giám đốc đầu tiên của Viện Môi trường, Bảo tồn và Bền vững, giám đốc khai mạc Sergio Montero của Viện Kinh tế Toàn diện và Sinh kế Bền vững, cùng giáo sư về sức khỏe và xã hội Charles Trick – giám đốc lâm thời của Viện Sức khỏe và Hạnh phúc Hòa nhập, iRISE sẽ không ngừng nỗ lực để đóng góp tích cực cho cộng đồng và thế giới.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh