Đột phá trong việc làm: CISWP tại Cao Đẳng Conestoga nghiên cứu giải quyết vấn đề việc làm cần kỹ năng toàn diện

Ảnh: Conestoga College

Viện An toàn, Sức khỏe & Hiệu suất Canada (CISWP) tại Conestoga College đang tiến hành một dự án nghiên cứu quan trọng, được tài trợ bởi Accessibility Standards Canada. Mục tiêu của dự án này là cung cấp thông tin cho việc phát triển các tiêu chuẩn mô hình thế hệ tiếp theo về cách tiếp cận việc làm dễ dàng hơn trong các ngành nghề thủ công.

Dự án này sẽ giúp CISWP thực hiện phương pháp tiếp cận nghiên cứu theo phương pháp hỗn hợp, tận dụng nhiều phương pháp và nguồn dữ liệu để hiểu biết toàn diện về các rào cản đối với việc tiếp cận việc làm cũng như cách ngăn chặn và loại bỏ chúng.

Tiến sĩ Amin Yazdani, giám đốc điều hành CISWP, cho biết: “Bằng chứng được tạo ra thông qua nghiên cứu này sẽ cung cấp một mô hình khuôn khổ cho các lĩnh vực đang chuyển đổi và phát triển khác. Nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin về cách xác định lại nhu cầu kỹ năng dựa trên tương lai của công việc, điều chỉnh nhiệm vụ công việc và quy trình làm việc, đồng thời cung cấp thông tin về cách thức thực hiện công việc theo cách khác.”

Dự án nghiên cứu của CISWP sẽ tập trung vào các ngành nghề có kỹ năng, với mục đích tạo ra bằng chứng nhằm cải thiện khả năng tiếp cận và hòa nhập của người khuyết tật trong tất cả các việc làm.

Conestoga có vị trí độc đáo để khám phá nghiên cứu về các ngành nghề lành nghề vì đây là trường cao đẳng đào tạo học nghề lớn nhất ở Ontario và là một trong những trường lớn nhất ở Canada, đào tạo hơn 6.000 học viên và người học việc có tay nghề mỗi năm.

Viện An toàn, Sức khỏe & Hiệu suất Canada hoạt động để cải thiện sự an toàn, sức khỏe và hiệu suất của lực lượng lao động Canada bằng cách tạo ra kiến ​​thức, chuyển giao nghiên cứu vào thực tiễn và tăng cường phát triển lực lượng lao động. Tất cả đều được hợp tác với các bên liên quan.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh