GBC nhận tài trợ để phát triển chương trình chứng chỉ vi mô mới

Ảnh: George Brown College

George Brown College – Là một phần của vòng hai Quỹ Thử thách Chứng chỉ Vi mô của tỉnh, GBC vừa nhận được tài trợ để hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành và địa phương nhằm phát triển chứng chỉ vi mô về Bảo trì và Xây dựng Nhà ở, cũng như Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm.

 

Thử thách và Tài trợ

Trong vòng một của cuộc thi của chính quyền Ontario, 65 cơ sở giáo dục sau trung học đã nộp đề xuất chứng chỉ vi mô. Trong vòng hai, GBC là một trong số 36 trường được chia sẻ tài trợ lên đến 5 triệu đô.

 

Mục tiêu Phát triển

Mục tiêu của quỹ là tạo ra các chương trình chứng chỉ vi mô mới và mở rộng các chương trình hiện có ở Ontario, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực ưu tiên. Thông qua Trung tâm Học tập Liên tục, GBC đã cung cấp nhiều loại chứng chỉ vi mô, giúp người học nhanh chóng nắm bắt những kỹ năng cần thiết cho thị trường lao động.

 

Quan hệ đối tác 

GBC sẽ làm việc chặt chẽ với các doanh nghiệp trong ngành và các cộng đồng địa phương để phát triển hai chương trình chứng chỉ vi mô mới. Chương trình Bảo trì và Xây dựng Nhà ở sẽ tập trung vào các kỹ năng cần thiết để bảo trì và xây dựng nhà cửa, trong khi chương trình Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng để quản lý và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện tại.

Các chương trình chứng chỉ vi mô mới này không chỉ giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực quan trọng mà còn cung cấp cho người học các kỹ năng thực tiễn, tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động. GBC cam kết tiếp tục phát triển các chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành và cộng đồng.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh