Genome BC và TRU Hợp Tác trong Dự án Cá Nhân Hóa Chăm Sóc Sức Khỏe

Dự án thí điểm Genome BC tài trợ tại Trường Điều dưỡng – Tin tức TRU
Ảnh: Thompson Rivers University

Tại Tòa nhà Gia đình Chappell, chuyên về Điều dưỡng và Sức khỏe Dân số của Đại học Thompson Rivers (TRU), đang diễn ra một sự thay đổi đáng chú ý. Các tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ di truyền và gen đã tạo ra khái niệm “sức khỏe chính xác,” giúp lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trở nên cá nhân hóa hơn. Tuy nhiên, để áp dụng hiệu quả các công nghệ này, cả sinh viên và giảng viên trong lĩnh vực y tế cần phải nắm bắt cách sử dụng chúng.

Dự án thí điểm, do doanh nghiệp Genome BC tài trợ, là sáng kiến đầu tiên tại Canada tích hợp giáo dục về gen và sức khỏe chính xác vào chương trình Thạc sĩ Điều dưỡng tại TRU. Dự án này là sự hợp tác giữa TRU, Đại học Bắc British Columbia (UNBC) và Đại học British Columbia (UBC).

Sally Greenwood, Phó Chủ tịch Truyền thông và Gắn kết xã hội tại Genome BC, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng việc đào tạo cho các nhà chăm sóc sức khỏe nền giáo dục phù hợp là điểm khởi đầu để đạt được quyền tiếp cận công bằng với bộ gen và sức khỏe chính xác cho tất cả mọi người.”

Dự án này không chỉ tập trung vào đào tạo chuyên nghiệp, mà còn mở rộng lợi ích của gen đến các vùng của British Columbia thường bị bỏ quên. Đồng thời, các thành viên của Khoa Di truyền y học và Khoa Giáo dục tại UBC đang hợp tác phát triển tài liệu học tập trực tuyến.

Tiến sĩ Rani Srivastava, Trưởng khoa Điều dưỡng tại TRU, nhấn mạnh: “Dự án thí điểm này phản ánh cách tiếp cận mang tính hợp tác và đổi mới của TRU đối với giáo dục điều dưỡng.”

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh