Hội nghị khoa học ERSI lần thứ 3 tại ĐH Moncton: Sân chơi cho Sinh viên và Giảng viên Ngành Điều dưỡng

Hội thảo khoa học của mạng lưới trường khoa học điều dưỡng (ERSI)
Ảnh: Université de Moncton

Université de Moncton – Ủy ban Kiến thức Điều dưỡng của Đại học Moncton thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 3 của Hội nghị khoa học ERSI, sẽ diễn ra tại Đại học Moncton, cơ sở Shippagan, tại địa điểm Bathurst vào ngày 25 tháng 4 năm 2024. Đây là sự kiện hợp nhất hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, mở cửa cho sinh viên cùng đội ngũ giảng viên tham gia và chia sẻ kiến thức và chuyên môn của họ với cộng đồng trường.

Hội nghị đặc biệt kêu gọi các đề xuất nghiên cứu, phân tích bài viết, nghiên cứu khái niệm hoặc các chủ đề quan trọng mà người tham gia yêu thích. Điều đặc biệt không có hạn chế nào trong việc lựa chọn chủ đề trình bày. Đề xuất nên được gửi trước ngày 8 tháng 3 năm 2024.

Người tham gia có cơ hội đăng ký thuyết trình trong ba hạng mục: Giao tiếp bằng miệng kéo dài hai mươi phút, Áp phích khoa học, và thuyết trình “Luận án của tôi trong 180 giây”. Đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện và chia sẻ công trình nghiên cứu của mình.

Để tham gia, người quan tâm cần hoàn thành Mẫu đăng ký. Ủy ban Kiến thức Điều dưỡng cũng sẽ trao các giải thưởng công nhận cho các buổi thuyết trình xuất sắc ở từng hạng mục.

Thêm vào đó, sinh viên từ các cơ sở Moncton và Edmundston tham gia hội nghị sẽ được hoàn trả chi phí đi lại, đây là hỗ trợ thiết thực và quan trọng cho sinh viên tham dự sự kiện.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh