Khởi động Chương trình Thạc sĩ Giáo dục Tại Cao đẳng Keyano và Đại học Alberta

Open new window to subscribe via RSS
Ảnh: Keyano College

Keyano College – Cao đẳng Keyano cùng với Đại học Alberta (U of A) vừa mở ra một lộ trình mới trong lĩnh vực giáo dục bằng việc khởi động chương trình Thạc sĩ Giáo dục về Nghiên cứu Giáo dục (MES) dành riêng cho cộng đồng ở khu vực Đông Bắc Alberta. Mối quan hệ đối tác giữa hai cơ sở giáo dục này vừa chứng kiến việc chào đón nhóm sinh viên đầu tiên tham gia chương trình vào học kỳ Mùa đông 2024, bao gồm 19 sinh viên đầu tiên.

Tiến sĩ Sandra Efu, Phó Chủ tịch phụ trách Học thuật & Trải nghiệm Sinh viên tại Cao đẳng Keyano, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và quảng bá chương trình này đến các nhà giáo tương lai trong khu vực Wood Buffalo. Bà nhấn mạnh sự phát triển chuyên môn của giáo viên và lãnh đạo giáo dục thông qua việc tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng Lãnh đạo của Alberta, một khuôn khổ được thiết kế để nâng cao chất lượng giáo dục và lãnh đạo trong toàn bộ hệ thống giáo dục của tỉnh.

Chương trình MES, kéo dài từ tháng 1 năm 2024 đến học kỳ mùa đông năm 2026, bao gồm mười khóa học sau đại học, chạm đến các khía cạnh quan trọng như lãnh đạo trường học, quản lý hoạt động và tài nguyên giáo dục, cũng như vấn đề giáo dục dành cho cộng đồng thổ dân, Metis và Inuit. Được thiết kế với tính linh hoạt cao, chương trình cho phép sinh viên có thể học tập thông qua hình thức trực tuyến và kết hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học song song với công việc.

Tiến sĩ Coert Erasmus, Trưởng khoa Kinh doanh, Nghiên cứu Đại học và Nâng cấp học thuật, bày tỏ sự lạc quan về tương lai của nhóm sinh viên này và tiềm năng mà họ mang lại cho khu vực Đông Bắc Alberta. Sự tham gia của họ trong chương trình không chỉ giúp họ phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng giáo dục ở khu vực này.

Cổng đăng ký cho khoá tiếp theo chưa được mở, nhưng Cao đẳng Keyano và U of A khuyến khích những ai quan tâm tìm hiểu sâu hơn về chương trình MES và các cơ hội giáo dục mà nó mang lại. Điều này phản ánh cam kết của Cao đẳng Keyano trong việc trao quyền cho sinh viên thông qua giáo dục, giúp họ phát triển và thành công trong môi trường học tập tại nhà ở khu vực Wood Buffalo.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh