Làm thế nào McMaster University trở thành một trong những nhà tuyển dụng đa dạng hàng đầu của Canada?

Ảnh: McMaster University

“Đa dạng, bình đẳng và hòa nhập!” – Khẩu hiệu này không chỉ là lời nói, mà còn là mục tiêu hàng đầu của trường Đại học McMaster, nằm trong top các trường được vinh danh trong bảng xếp hạng hàng năm của tạp chí Forbes. Vượt qua 150 nhà tuyển dụng trên toàn quốc, Trường Đại học McMaster đã xuất sắc tăng hạng lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng toàn quốc về sự đa dạng.

Bảng xếp hạng này dựa trên khảo sát khoảng 12.000 nhân viên đang làm việc tại các tổ chức và các công ty lớn trên toàn quốc. Tạp chí Forbes hợp tác với công ty nghiên cứu thị trường nhân viên nhằm đưa ra những thống kê khách quan nhất cho bảng xếp hạng, dựa trên những đánh giá ẩn danh của những người tham gia về các nhà tuyển dụng. Đặc biệt, những người từ các nhóm người dễ bị tổn thương cũng được yêu cầu tham gia đánh giá các hoạt động đa dạng của các nhà tuyển dụng mà họ biết trong các nhóm ngành tương ứng.

Trường Đại học McMaster vinh dự được Tạp chí Forbes công nhận là nhà tuyển dụng hàng đầu về sự đa dạng của Canada. Điều này khẳng định những cam kết của trường trong việc tạo ra một môi trường làm việc đa dạng, hòa nhập và bình đẳng đã được thừa nhận. Thêm vào đó, trường Đại học McMaster còn vinh dự là nhà tuyển dụng hàng đầu tại khu vực Hamilton-Niagara trong bảy năm liên tiếp.

Trường Đại học McMaster đã chứng minh những cam kết của mình đối với sự đa dạng và công bằng trong tuyển dụng thông qua cách thu thập và phân tích dữ liệu đa dạng của nhân viên. Ngoài ra, trường cũng đã đầu tư vào việc tuyển dụng giảng viên và nhân viên từ đa dạng các nhóm, bao gồm cả những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Trong năm vừa qua, trường Đại học McMaster đã tuyển dụng 18 giảng viên người da màu, thay vì 12 giảng viên như mục tiêu đã đề ra ban đầu. Điều này đã tạo ra một bước quan trọng trong việc phân bổ nguồn lao động nhằm tạo ra một môi trường làm việc toàn diện.

Cùng với những thành tựu kể trên, trường đại học cũng liên tục được đánh giá và tối ưu hóa các chương trình, chính sách và quy trình để góp phần đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của cộng đồng. Thông qua việc đào tạo 550 thành viên ủy ban tuyển chọn và tuyển dụng học thuật, trường Đại học McMaster tự tin đặt nền móng vững chắc nhằm thu hút nguồn nhân tài đa dạng, giúp cho quá trình tuyển dụng giảng viên trở nên công bằng và toàn diện hơn.

Đồng thời, nhờ các hướng dẫn công việc linh hoạt đảm bảo duy trì sự hòa nhập và kết nối giữa các nhóm lãnh đạo và các nhóm thích ứng với nhu cầu của nhân viên. Trường đại học cũng mở rộng phạm vi bao phủ của các bác sĩ tâm lý như một phần trong kế hoạch mang lại phúc lợi cho nhân viên và tạo ra một trang web chuyên về chăm sóc sức khỏe tinh thần với các nguồn lực và hỗ trợ cho tập thể sinh viên, nhân viên và giảng viên của trường. Điều này không chỉ là một bước tiến đáng kể cho trường Đại học McMaster, mà còn là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của trường đến sự công bằng, đa dạng và hòa nhập trong công tác tuyển dụng.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh