Mời bạn hoặc người thân sang thăm Canada

– Bạn có thể mời bạn hoặc người thân đến Canada du lịch trong khoảng thời gian ngắn (tùy vào thời hạn TRV được cấp).

– Để đủ điều kiện nhập cảnh vào Canada, họ được yêu cầu phải có Temporary Resident Visa (TRV).

– Bên cạnh đó, họ có thể sở hữu 1 quốc tịch khác được miễn TRV, bạn có thể xem thêm thông tin các quốc gia được miễn TRV trên trang chủ của CIC.
Link: http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp

– Trong trường hợp họ được yêu cầu phải có TRV để nhập cảnh, bạn phải gửi cho họ một số giấy giờ bổ sung. Những đại sứ quán để apply TRV ở mỗi nước khác nhau có những đòi hỏi khác nhau, dưới đây là những giấy tờ cần thiết thường được yêu cầu nhất:

 

1) Bản sao chứng nhận status của bạn ở Canada (study permit, post-graduation work permit, permanent resident card, hoặc proof of Canadian citizenship)
– Thời gian expire status của bạn phải dài hơn thời gian mà người thân xin TRV.
– Nếu đang đợi tốt nghiệp & post-graduation work permit, bạn có thể gửi bản sao work permit và letter of Completion, trong đó nêu rõ ngày tốt nghiệp của bạn.

2) Bản sao passport

3) Thư mời (thư tự viết, tham khảo mẫu trang 2)

– Thông tin tham khảo: http://www.cic.gc.ca/english/visit/letter.asp

4) Bản sao giấy chứng nhận kết hôn (optinal, trong trường hợp mời hôn thê)

5) Một số thông tin về status của bạn tại Canada:

– Official Enrolment Letter (undergraduate student)

– A letter from your employer (post-graduation work permit)
– Proof of your available funds

 

Ngoài ra, bản thân của đương đơn apply TRV phải chứng minh những ràng buộc về kinh tế và xã hội.
6) Ràng buộc kinh tế: bank statements, financial investments, a letter of employment, proof of property ownership, etc.

7) Ràng buộc xã hội: ràng buộc bản thân với những thành viên trong gia đình về tài chính, chứng minh họ phải trở về nước sau khi visit Canada.

 

Tất cả những giấy tờ trên phải có giá trị pháp lí, và apply trực tiếp cho lãnh sự quán/ đại sứ quán của Canada tại nước sở tại.

 

Chúc các bạn may mắn.

Nguồn: www.students.ubc.ca/international

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh