Đột Phá Trong Việc Đo Lường Khoảng Cách Giữa Các Thiên Hà Từ ĐH Saint Mary

Nhà nghiên cứu dẫn đầu nhóm khám phá các thiên hà bằng Kính viễn vọng Không gian James Webb
Ảnh: Saint Mary’s University

Tiến sĩ Gaël Noirot, nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại trường Đại học Saint Mary, đảm nhận vai trò quan trọng trong việc phân tích các hình ảnh vũ trụ đặc biệt mang tên “Trường ảnh Sâu Đầu Tiên của Webb.” Đây là những hình ảnh sản phẩm đầu tiên được chụp sử dụng Kính Viễn Vọng Không Gian James Webb (JWST), bao gồm không dưới 7,000 thiên hà.

Trong quá trình này, Noirot cộng tác cùng các Giáo sư tại trường Đại học Saint Mary và Chủ tịch CRC, Tiến sĩ Marcin Sawicki, cùng với một nhóm các nhà thiên văn học người Canada. Họ đã áp dụng thiết bị NIRISS của Canada, đặt trên phi thuyền JWST, nhằm thu thập quang phổ từ các thiên hà hiển thị trong hình ảnh này. Các quang phổ này là nguồn dữ liệu khoa học được sinh ra từ việc phân tích ánh sáng của các đối tượng, nhằm tiết lộ thêm những thông tin như độ tuổi hay khoảng cách của chúng.

Nhóm nghiên cứu ghi nhận được dịch chuyển đỏ—một chỉ số đo lường chính xác khoảng cách của gần 200 thiên hà, thông qua các dấu hiệu hóa học độc đáo được phát hiện trong quang phổ của chúng—khoảng cách này tính từ Trái Đất trước đây là một ẩn số.

Noirot phát biểu: “NIRISS là công cụ tối ưu để thực hiện nhiệm vụ này, nó có khả năng đo lường dịch chuyển đỏ của hàng trăm thiên hà trong cùng một thời điểm.” Ông cũng là người đứng đầu trong chương trình quan sát này và cũng là tác giả chủ chốt của bài nghiên cứu, được công bố gần đây trong tạp chí Thông Báo Hàng Tháng của Hiệp Hội Thiên Văn Hoàng Gia.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh