Phương Pháp Chọn Lọc Di Truyền: Giải Pháp Mới của Đại học Guelph giúp Bảo vệ Môi Trường

Five people pose for a photo standing in a large dairy barn
Ảnh: University of Guelph

University of Guelph – Đại học Guelph, một trong những trung tâm giáo dục hàng đầu, mới đây đã đạt được bước tiến đáng kể trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học với việc cải tiến trong chăn nuôi gia súc. Công trình này tập trung vào việc giảm lượng khí thải mêtan từ bò sữa thông qua các phương pháp chọn lọc di truyền, đã vinh dự nhận được Giải thưởng Đổi mới của năm 2023 từ trường.

Giải thưởng này được trao hàng năm bởi Văn phòng nghiên cứuđổi mới của trường, là sự công nhận cho những nỗ lực nghiên cứu tạo ra ảnh hưởng tích cực đến đời sống cộng đồng. Nhóm đứng sau thành công này gồm các chuyên gia đến từ Đại học Guelph, bao gồm Tiến sĩ Christine Baes, Tiến sĩ Flavio Schenkel và Tiến sĩ Saeed Shadpour từ Khoa Sinh học Động vật thuộc Trường Cao đẳng Nông nghiệp Ontario. Họ đã hợp tác với Tiến sĩ Filippo Miglior từ Lactanet Canada và Tiến sĩ Francesca Malchiodi từ Semex trong nghiên cứu này.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng một quần thể với tham chiếu quốc gia, giúp họ đo lường và phân tích lượng khí thải mêtan từ mỗi con bò. Qua đó, họ đã phát triển phương pháp sử dụng dữ liệu quang phổ phản xạ hồng ngoại giữa (MIRS) từ các mẫu sữa để dự đoán lượng khí thải mêtan, một bước tiến quan trọng trong lựa chọn gen.

Tiến sĩ Rene Van Acker, phó chủ tịch tạm thời (khoa nghiên cứu) của Đại học Guelph, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi kiến thức thành những đổi mới mang tính thực tiễn, nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu và tạo ra tác động lâu dài. Cộng tác với Lactanet và Semex, hai đối tác hàng đầu trong ngành, đã giúp chuyển đổi nghiên cứu thành ứng dụng thực tế, đưa Canada trở thành quốc gia đầu tiên có đánh giá cấp quốc gia về lượng khí thải mêtan.

Dự án Bộ gen sữa hiệu quả (EDGP) và Dự án bộ gen sữa có khả năng phục hồi (RDGP) là những bước tiếp theo quan trọng, mở rộng kho cơ sở dữ liệu và bao gồm các thông tin về hiệu quả sử dụng thức ăn và khả năng sinh sản của bò sữa. Mục tiêu cuối cùng là đóng góp vào việc kiểm kê phát thải khí nhà kính của Canada, hướng đến một ngành công nghiệp sữa không phát thải vào năm 2050.

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Liên minh đổi mới thực phẩm nông nghiệp Ontario, một sự hợp tác giữa Chính phủ Ontario và Đại học Guelph. Phần lớn nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Sữa Ontario.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh