Quỹ McCain Tài trợ 100.000 đô Cho Dự án Nông nghiệp Bền vững tại Cao Đẳng Assiniboine

Ảnh: Assiniboine Community College

Assiniboine Community College – Trường Cao Đẳng Cộng đồng Assiniboine vừa được Quỹ McCain trao tặng 100.000 đô la, nhằm hỗ trợ cho Trung tâm Đổi mới Prairie dành cho Nông nghiệp Bền vững, một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm – chủ đề nghiên cứu lớn nhất của trường .

Trung tâm Đổi mới Prairie không chỉ là nơi tập hợp không gian học tập nhóm và phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng mà còn bao gồm không gian đa năng và các tiện nghi hỗ trợ việc học tập. Linda McCain, Chủ tịch Quỹ McCain, nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ từ Quỹ McCain là một phần của cam kết nhằm đối mặt với các thách thức môi trường toàn cầu và đóng góp mạnh mẽ vào tương lai ngành nông nghiệp, với định hướng phát triển bền vững tại Manitoba.

Trung tâm này dự kiến sẽ tái sử dụng tòa nhà Parkland tại cơ sở North Hill, kết nối với các khu đất trồng trọt, vườn cây ăn trái và vườn nhận dạng cỏ dại, cũng như Nhà kính bền vững – dự án cũng nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ McCain. Mục tiêu là cung cấp một chương trình giáo dục liên ngành, thực tế và nghiên cứu ứng dụng cho sinh viên.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc học tập thông qua kinh nghiệm thực tế, Trung tâm sẽ mở rộng cơ hội cho sinh viên tiếp xúc với nghề nghiệp thực tế bằng cách tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong ngành. Điều này không chỉ giúp sinh viên phát triển kỹ năng chuyên môn mà còn góp phần vào sự thịnh vượng của nền kinh tế tại tỉnh Manitoba thông qua nghiên cứu ứng dụng và đổi mới.

Tim Hore, Trưởng khoa Nông nghiệp và Môi trường tại Assiniboine, nhấn mạnh rằng ngành nông nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ với những đổi mới về công nghệ và thực phẩm, trong đó tính bền vững đóng vai trò nền tảng. Ông cho rằng sự hỗ trợ từ Quỹ McCain sẽ củng cố sứ mệnh của trường trong việc dẫn đầu về giáo dục và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, đào tạo nên thế hệ sinh viên có kiến thức sâu rộng, kỹ năng tiên tiến, đóng góp vào ngành nông nghiệp bền vững.

Trường cũng khởi động chiến dịch quyên góp cho Trung tâm Đổi mới Prairie từ năm 2019 và liên tục nâng cao mục tiêu từ 10 triệu đô lên 15 triệu đô và hiện tại đã vượt qua mức 20 triệu đô. Sự cam kết ban đầu với 10 triệu đô từ Tỉnh Manitoba vào tháng 1 năm 2023 là bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ thiết kế và cung cấp chi phí cho dự án này.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh