Sinh viên St. Lawrence College Thúc Đẩy Tăng Trưởng Chương trình Phi Lợi Nhuận Địa Phương

students working with K4Paws
Ảnh: St. Lawrence College

Scott Maybee, St. Lawrence College – Trong lĩnh vực tiếp thị, ngoài việc quảng bá sản phẩm và dịch vụ, ngày càng có nhiều chú trọng vào tiềm năng giải quyết các vấn đề xã hội như sức khỏe cộng đồng, công bằng xã hội và phát triển bền vững. Sinh viên tại Chương trình Truyền thông Tiếp thị Kỹ thuật số (DMC) của Cao đẳng St. Lawrence đang học cách tận dụng truyền thông tiếp thị để tạo ra tác động xã hội tích cực trong cộng đồng.

“Lớp học của chúng tôi đưa lý thuyết tiếp thị vào thực tế”, Scott Maybee, giảng viên chương trình DMC, cho biết. “Sinh viên làm việc với các đối tác cộng đồng đóng vai trò là khách hàng, áp dụng kiến ​​thức để giải quyết các thách thức tiếp thị thực tế, nghiên cứu giải pháp và phát triển các đề xuất chiến dịch mạnh mẽ, nhiều đề xuất trong số đó được khách hàng triển khai”.

Trong học kỳ mùa đông 2024, sinh viên học kỳ đầu tiên của lớp Truyền thông Tiếp thị Tích hợp đã hợp tác với “Kingston 4 Paws Service Dogs” (K4Paws), một tổ chức từ thiện địa phương cung cấp chó nghiệp vụ được huấn luyện cho những cá nhân gặp khó khăn về thể chất và tinh thần cùng gia đình của họ ở Đông Nam Ontario.

“Làm việc với sinh viên DMC tại SLC đã mang lại cho K4Paws một sự thúc đẩy to lớn”, Stacey Roques, Thư ký hội đồng quản trị cho biết. “Các nhóm sinh viên đã đưa ra những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo để gắn kết với cộng đồng và tăng khả năng hiển thị của K4Paws. Họ tập trung vào cam kết của chúng tôi trong việc tăng cường sự tự tin và tính độc lập của cá nhân thông qua mối liên kết giữa người và chó để tạo ra các chiến lược xây dựng thương hiệu và nội dung chân thực và phù hợp với mục đích của K4Paws”.

Stacey lưu ý rằng kể từ khi làm việc với sinh viên, tổ chức đã mở rộng kế hoạch tiếp thị và truyền thông của mình. “Chúng tôi sẵn sàng để nâng cao nhận thức về công việc quan trọng của K4Paws trong cộng đồng Kingston và hơn thế nữa”. Amanda Babcock, Raj Yogesh Vyas và Leslie Aguirre, sinh viên chương trình DMC, là thành viên của các nhóm trình bày ý tưởng chiến dịch cuối cùng với tổ chức.

Amanda cho biết: “Làm việc với tổ chức phi lợi nhuận địa phương đã đưa tất cả kiến ​​thức lý thuyết vào cuộc sống và mang lại cho tôi những hiểu biết thực tế mà bạn không thể có được từ sách giáo khoa”. “Đó là trải nghiệm vô cùng giá trị, thực sự làm phong phú thêm kiến ​​thức của tôi trong chương trình”.

“Dự án giúp tôi hiểu cách thức hoạt động của tiếp thị thực sự và có nhiều khía cạnh hơn về các dự án tiếp thị cần cân nhắc bao gồm ngân sách, thời gian, phạm vi, v.v.”, Raj nói. “Làm việc với K4Paws cũng rất hữu ích để tôi xây dựng danh mục đầu tư cho tương lai của mình”.

Leslie cho biết: “Hợp tác với đối tác cộng đồng đòi hỏi phải điều hướng các cân nhắc về đạo đức và trách nhiệm xã hội theo cách rõ ràng hơn so với làm việc với thương hiệu”. “Trải nghiệm này giúp tôi hiểu sâu hơn về các hoạt động tiếp thị có đạo đức và tầm quan trọng của việc xem xét tác động xã hội rộng hơn của các chiến lược tiếp thị”.

Đối với nhiều tổ chức phi lợi nhuận, việc vượt qua sự ồn ào và tiếp cận đối tượng khán giả mới vẫn là thách thức. Tuy nhiên, như sinh viên DMC đã khám phá, họ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các tổ chức tìm ra con đường để quảng bá thương hiệu theo những cách sáng tạo.

“Làm việc với khách hàng thực sự mang lại giá trị cho các đối tác cộng đồng của chúng tôi đồng thời mang lại mối quan hệ giữa nhà tiếp thị và khách hàng cho sinh viên của chúng tôi”, Maybee nói thêm. “Khi sinh viên thấy được lợi ích mà ý tưởng của họ có thể mang lại cho tổ chức và tác động mà họ có thể tạo ra, điều đó trao quyền cho họ để suy nghĩ vượt ra ngoài lớp học để chuẩn bị cho thế giới công việc đang chờ đợi”.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh