Sinh viên trường Đại học Thompson Rivers thực hiện thí nghiệm ở độ cao không trọng lực

Tại Kamloops, một nhóm các sinh viên Vật lý, Toán, Kỹ thuật phần mềm và Khoa học máy tính thuộc trường Đại học Thompson Rivers đã bay vào không trung, trải nghiệm không gian vi mô trong môi trường giảm trọng lực. Thử nghiệm này là một phần của Thử thách thiết kế thí nghiệm giảm trọng lực Canada 2019-2021 do SEDS-Canada (Sinh viên Khám phá và Phát triển Không gian), Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada (National Research Council of Canada) và Cơ quan Vũ trụ Canada (Canadian Space Agency) tổ chức.

Hội Phi-Six Society, do ông Johnny Gilchrist đứng đầu, đã tiến hành đo đạc các lực liên hạt đã chi phối sự kết tụ trong không gian trọng lực vi mô, nhờ sự hỗ trợ của một ống Kundt. Nhóm nghiên cứu đang khám phá quá trình kết tụ hạt, cụ thể hơn là tương tác Van der Waals. Đây là quá trình khi các hạt hút hoặc đẩy nhau, cuối cùng tạo thành kết tủa.

Để ghi lại quá trình này, nhóm đã sử dụng một hệ thống âm thanh nhằm tăng tốc quá trình và giới hạn của các hạt trong một khu vực cụ thể trong thiết bị của họ. Các sinh viên đã thực hiện thí nghiệm trong một chuyến bay parabol trên một chiếc máy bay phản lực nhỏ, lao từ độ cao 16.000 feet xuống 10.000 feet trong vòng 20 đến 30 giây, mô phỏng không gian không trọng lực.

Nghiên cứu này không chỉ giúp ta hiểu hơn về quá trình hình thành sao trong vũ trụ sơ khai, mà còn mở ra những hướng mới cho việc phát triển bộ lọc không khí âm thanh, không cần sử dụng bộ lọc HEPA mà chỉ cần bộ lọc tạo tần số và buồng cộng hưởng.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh