St. Lawrence College ra mắt chương trình chứng chỉ Quản lý nguồn nhân lực mới

A human resource professional sits at a table with another individual
Ảnh: St. Lawrence College

St. Lawrence College – Cao đẳng St. Lawrence (SLC) tự hào công bố ra mắt chương trình đào tạo mới nhất: Quản trị nhân sự với chương trình cấp chứng chỉ tốt nghiệp. Được thiết kế riêng cho người lao động đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, chương trình này nhằm trang bị cho các chuyên gia Nhân sự đầy tham vọng những kỹ năng và kiến thức cần thiết để phát triển trong lĩnh vực này. Với đợt tuyển sinh vào tháng 9 và tháng 1, các sinh viên tương lai có thể đăng ký vào các khóa học sắp tới, bắt đầu từ tháng 9 năm 2024 và tháng 1 năm 2025.

Chương trình chứng chỉ sau đại học Quản lý nguồn nhân lực toàn diện tại SLC đào sâu vào các lĩnh vực quan trọng như lập kế hoạch nguồn nhân lực, quản lý nhân tài, đào tạo tổ chức, đào tạo lại và phát triển, khen thưởng tổng thể, an toàn tại nơi làm việc và quan hệ lao động. Việc hoàn thành thành công chương trình sẽ đáp ứng các yêu cầu học thuật để đạt được các chức danh giá trị như Chuyên gia Nhân sự được Chứng nhận (CHRP) và/hoặc Lãnh đạo Nhân sự được Chứng nhận (CHRL), cùng một số danh hiệu khác.

Dựa trên các chương trình từ Khoa Kinh doanh tại Cao đẳng St. Lawrence, chương trình Chứng chỉ Tốt nghiệp Quản lý Nhân sự nhấn mạnh vào việc thúc đẩy kết nối cộng đồng và trải nghiệm thực tế với các điểm nổi bật bao gồm:

– Cơ hội bố trí công việc đa dạng trải rộng trên các lĩnh vực phi lợi nhuận, vì lợi nhuận và chính phủ.
– Môi trường học tập theo định hướng hành động và các dự án liên ngành.
– Hợp tác với các tổ chức chuyên nghiệp như Hiệp hội Chuyên gia Nhân sự (HRPA) và Chi hội phía Đông của nó.
– Truy cập vào mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu mạnh mẽ.
– Các buổi huấn luyện cá nhân với đội ngũ Dịch vụ nghề nghiệp SLC.
– Cơ hội để sinh viên tham gia, hoạt động tình nguyện và lãnh đạo trong các tổ chức trong cơ sở và cộng đồng Kingston rộng lớn hơn.

Hãy khám phá những cơ hội phong phú do chương trình chứng chỉ sau đại học Quản trị nhân sự của SLC mang lại.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh