THE Digital Health 2024: Định Hình Tương Lai Chăm Sóc Sức Khỏe thông qua AI tại ĐH Waterloo

Quan hệ đối tác giữa ngành học thuật và ngành rất quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới chăm sóc sức khỏe |  tin tức Waterloo
Ảnh: University of Waterloo

University of Waterloo – Trong bối cảnh công nghệ hiện đại ngày càng phát triển, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu đang chứng kiến những bước tiến vượt bậc nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Dự kiến, đến năm 2027, thị trường AI trong chăm sóc sức khỏe sẽ đạt mức 51,3 tỷ USD, khi giải pháp dựa trên AI ngày càng trở nên quen thuộc trong các hoạt động y tế toàn cầu.

Tại hội thảo THE Digital Health 2024, Catherine Burn’s, Phó Chủ tịch Sáng kiến Y tế, đã điều hành cuộc thảo luận sâu rộng về tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ đối tác giữa các ngành, giới học thuật và cộng đồng bệnh nhân. Mục đích là thúc đẩy đổi mới và giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe phức tạp thông qua sự hợp tác này. Burns nhấn mạnh rằng, sự kết hợp giữa khoa học dữ liệu, kinh nghiệm lâm sàng, kỹ năng kinh doanh, đạo đức nghiên cứu và hiểu biết về tuân thủ dữ liệu là nền tảng cho sức khỏe kỹ thuật số.

Diễn đàn đã quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế kỹ thuật số, bao gồm Beth Andrews từ Dell Technologies, Arunangsu Chatterjee từ Đại học Leeds, Wei Li từ Intel và Christine Tsien Silvers từ Amazon Web Services. Họ đã thảo luận về các thách thức trong việc thực hiện thử nghiệm lâm sàng cho giải pháp y tế kỹ thuật số, với trọng tâm là bảo mật dữ liệu và quyền tự chủ của bệnh nhân.

Một điểm nhấn quan trọng trong cuộc thảo luận là vai trò của các trường đại học trong việc kết nối, phiên dịch và quản lý đổi mới có trách nhiệm. Trường đại học được xem là nguồn cảm hứng cho những đột phá khoa học, với khả năng kết nối công nghệ và chăm sóc sức khỏe theo cách độc đáo, đáp ứng nhu cầu của hệ thống y tế.

Để đảm bảo rằng các giải pháp đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của bệnh nhân, sự tham gia của bệnh nhân trong quá trình đổi mới là điều cần thiết. Hội thảo đã thảo luận về các cách thức để bệnh nhân tham gia, bao gồm nhóm tập trung, khảo sát, thử nghiệm người dùng và tham gia vào quá trình đồng thiết kế. Điều này không chỉ cải thiện khả năng sử dụng và hiệu quả của công nghệ mà còn tăng cường sự hài lòng trong điều trị và kết quả sức khỏe.

Cuộc thảo luận nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác giữa giới học thuật, ngành công nghiệp và chính phủ trong việc giải quyết các thách thức như bảo mật dữ liệu và thiết kế lấy bệnh nhân làm trung tâm. Bằng cách thúc đẩy cơ sở hạ tầng dữ liệu đáng tin cậy và sự tham gia của bệnh nhân, hội thảo đã khẳng định tiềm năng của công nghệ trong việc tái định hình chăm sóc sức khỏe ở cả cấp độ toàn cầu và cá nhân.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh