Thích nghi với thay đổi: Gia hạn giới hạn làm việc và tăng yêu cầu tài chánh lên 20,635 đối với sinh viên quốc tế

Trong những năm gần đây, Canada nổi lên như một điểm đến hàng đầu dành cho sinh viên quốc tế nhờ nền giáo dục chất lượng cao, xã hội đa dạng và các cơ hội sau tốt nghiệp. Tuy nhiên, hành trình này không phải là không có những thử thách. Thông báo gần đây từ Bộ trưởng Bộ Di trú nêu bật những thay đổi đáng kể mà sinh viên quốc tế phải chuẩn bị.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, yêu cầu tài chính về chi phí sinh hoạt đối với đương đơn xin giấy phép du học sẽ tăng lên $20,635, một con số đáng kể so với yêu cầu trước đó là $10,000 vào đầu những năm 2000. Sự điều chỉnh này nhằm đảm bảo sinh viên được chuẩn bị tốt hơn cho thực tế tài chính của cuộc sống ở Canada, phù hợp với số liệu thống kê về ngưỡng thu nhập tối thiểu (LICO).

Có hai lý do lý giải cho sự thay đổi này. Một mặt, nó đảm bảo nền tảng tài chính an toàn hơn cho sinh viên, giảm nguy cơ gặp khó khăn về tài chính giữa quá trình theo học. Mặt khác, yêu cầu này sàn lọc một số sinh viên, đặc biệt là những sinh viên có thu nhập thấp do những rào cản tài chính .

Hơn nữa, cam kết của Canada đối với phúc lợi dành cho sinh viên quốc tế sẽ vượt xa yêu cầu về tài chính. Chính phủ nhận thấy nhu cầu thiết yếu về nhà ở đầy đủ và các dịch vụ hỗ trợ. Yêu cầu này được đưa ra sau những cải cách đối với Chương trình Sinh viên Quốc tế, yêu cầu các tổ chức học tập cung cấp đầy đủ hỗ trợ cho sinh viên, bao gồm cả nhà ở.

Một bước phát triển quan trọng khác là việc gia hạn miễn trừ giới hạn làm việc 20 giờ đối với sinh viên quốc tế cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Chính sách tạm thời này, ban đầu là để ứng phó với đại dịch, cho phép sinh viên làm việc ngoài khuôn viên trường hơn 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học. Việc gia hạn này mang lại cho sinh viên cơ hội quản lý tài chính tốt hơn, mặc dù tác động của nó đến kết quả học tập cần được cân nhắc.

Tuy nhiên, chính phủ đã quyết định không gia hạn chính sách cấp thêm giấy phép lao động 18 tháng cho những sinh viên có giấy phép lao động sau tốt nghiệp. Quyết định này nhấn mạnh tính tạm thời của các chính sách và sự cần thiết của sinh viên để lập kế hoạch cho lộ trình sau học tập phù hợp.

Trước những thay đổi này, điều tối quan trọng là sinh viên quốc tế phải thích nghi và chuẩn bị. Với tư cách là chuyên gia nhập cư, chúng tôi hiểu sự phức tạp và bản chất của những thay đổi này. Hãy liên hệ với chúng tôi để giúp bạn điều chỉnh và thích nghi với những thay đổi, từ việc hiểu các yêu cầu tài chính đến lập kế hoạch cho hành trình học tập và sau tốt nghiệp của bạn ở Canada.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh