• PGWP
  • không
  • DLI
  • O19304163112

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Vệ sinh răng miệng Dental Hygiene

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Activate (9.58 km)
Tốt 20 đánh giá
Active Rehab Centre (9.67 km)
Tốt 3 đánh giá
Active Green & Ross (7.19 km)
Dưới trung bình 7 đánh giá
Active Green + Ross (10.29 km)
Dưới trung bình 23 đánh giá
Active Green And Ross (12.83 km)
Tốt 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
GoodLife Fitness (0.03 km)
Khá 26 đánh giá
Gta Fine Interiors Design & Staging (0.11 km)
Tốt 1 đánh giá
The Classical Theatre Project (0.18 km)
Tốt 2 đánh giá
Meridian Arts Centre (0.18 km)
Khá 11 đánh giá
George Weston Recital Hall At The Toronto Centre For The Arts (0.15 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
La Prep (0.03 km)
0 đánh giá
Pizza Hut (0.04 km)
Dưới trung bình 18 đánh giá
Druxy's Famous Deli (0.04 km)
0 đánh giá
Sushi One (0.05 km)
Khá 181 đánh giá
KoSam (0.05 km)
Khá 74 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen