Bow Valley College

 • $16,879
 • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
 • học phí mỗi năm chứng chỉ ngành Quản trị Kinh doanh - Kế toán bao gồm các phụ phí
345 6 Ave SE, Calgary, AB T2G 4V1
Công lập Trường

Bow Valley College

345 6 Ave SE, Calgary, AB T2G 4V1
 • $16,879
 • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
 • học phí mỗi năm chứng chỉ ngành Quản trị Kinh doanh - Kế toán bao gồm các phụ phí
 • PGWP
 • IELTS
 • 6.0
 • Trợ cấp
 • DLI
 • O19273769422

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Văn bằng Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành Kế toán Nâng cấp thổ dân Giấy chứng nhận Ace Tesol Nghiên cứu nghiện bằng tốt nghiệp – Tập trung của thổ dân Giấy chứng nhận chuyên nghiệp hành chính Giáo dục cơ bản dành cho người lớn Giáo dục xóa mù chữ cơ bản dành cho người lớn (có thể) – toán học cơ bản cho hàng ngày Giáo dục xóa mù chữ cơ bản dành cho người lớn (có thể) – Máy tính cho người mới bắt đầu Giáo dục xóa mù chữ cơ bản dành cho người lớn (có thể) – Đọc và viết nâng cấp Phát triển trò chơi nâng cao Cầu Khóa học báo cáo ngân sách và tài chính Giấy chứng nhận quản trị kinh doanh Văn bằng quản trị kinh doanh – Chuyên ngành tiếp thị kỹ thuật số Văn bằng quản trị kinh doanh – Chuyên ngành quản lý sự kiện Văn bằng Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành Dịch vụ Tài chính Văn bằng quản trị kinh doanh – Chuyên ngành kinh doanh chung Văn bằng quản trị kinh doanh – Chuyên gia nhân sự Văn bằng Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành Bảo hiểm và Quản lý Rủi ro Văn bằng quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Truyền thông Tích hợp và Tiếp thị Văn bằng quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng Giấy chứng nhận ArtStream Bằng tốt nghiệp chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên Chứng chỉ Điện toán Đám mây Khóa học tiếp tục học- Giới thiệu về lập trình bằng cách sử dụng Java Giáo dục thường xuyên – Phát triển kinh doanh Giáo dục thường xuyên – Giấy chứng nhận quản lý kinh doanh Giáo dục thường xuyên – Các khóa học điện toán đám mây Giáo dục thường xuyên – Chuẩn bị kỳ thi CPNRE Giáo dục thường xuyên – phù hợp với nhanh chóng Giáo dục thường xuyên – Chuẩn bị GED Giáo dục thường xuyên – Học viện kỹ năng IBM Giáo dục thường xuyên – Giới thiệu về Điều tra tư nhân – Giấy chứng nhận thành tích Giáo dục thường xuyên – Ngôn ngữ cho công việc Giáo dục thường xuyên – Chứng nhận Chuyên gia Microsoft Office Giáo dục thường xuyên – Chứng chỉ sau TESL: Chiến lược giảng dạy nâng cao cho các lớp học đa dạng Giáo dục thường xuyên – Các khóa học phát triển phần mềm Giáo dục thường xuyên – Chứng nhận tổng hợp vô trùng Giấy chứng nhận giáo dục thường xuyên – Giấy chứng nhận chuyên nghiệp nhân sự Giấy chứng nhận giáo dục thường xuyên – Năng lực liên văn hóa cho các nhà lãnh đạo Giấy chứng nhận giáo dục thường xuyên – Trợ lý hành chính Giấy chứng nhận giáo dục thường xuyên trong các ứng dụng kế toán Giấy chứng nhận giáo dục thường xuyên – Quản lý bảo trì chuyên nghiệp Giấy chứng nhận giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp biên chế Giấy chứng nhận giáo dục thường xuyên – Điều tra tư nhân Giấy chứng nhận giáo dục thường xuyên trong các ứng dụng kế toán nâng cao Giấy chứng nhận giáo dục thường xuyên về kế toán chuyên nghiệp Giấy chứng nhận giáo dục thường xuyên trong các ứng dụng máy tính Khóa học giáo dục thường xuyên – Quản lý nguồn nhân lực – Trực tuyến Khóa học giáo dục thường xuyên – IELTS chuyên sâu Khóa học giáo dục thường xuyên – Microsoft Excel – Giới thiệu Khóa học giáo dục thường xuyên – Microsoft Word Core Khóa học giáo dục thường xuyên – Chuyên gia Microsoft Word Khóa học giáo dục thường xuyên – Giới thiệu Microsoft Word Khóa học giáo dục thường xuyên – Bồi thường chiến lược Khóa học giáo dục thường xuyên – Quản lý đàm phán chiến lược Khóa học giáo dục thường xuyên – Hiểu và áp dụng DSM -5 trong thực hành chăm sóc sức khỏe Tiếp tục học tập – Chủ sở hữu sản phẩm Agile Tiếp tục học tập – Cơ sở cơ sở dữ liệu Nguyên tắc cơ bản Tiếp tục học tập – Giới thiệu về lập trình Tiếp tục học tập – Lãnh đạo cho các y tá thực hành được cấp phép Tiếp tục học tập – Tiếp thị và phương tiện truyền thông xã hội cho các doanh nhân Tiếp tục học tập – Sage 50 Cấp độ Kế toán cao cấp I Tiếp tục học tập – Sage 50 Cấp độ Kế toán cao cấp II Khóa học học liên tục – Kỹ năng hành chính Nguyên tắc cơ bản Khóa học tiếp tục học tập – Tăng cường hỗ trợ cung cấp thuốc Khóa học học tiếp tục – Chăm sóc sức khỏe tâm thần nâng cao cho các trợ lý chăm sóc sức khỏe Khóa học học tiếp tục – Chăm sóc giảm nhẹ nâng cao cho các trợ lý chăm sóc sức khỏe Khóa học học tiếp tục – Quản lý hiệu suất nâng cao Khóa học tiếp tục học tập – Chế tạo vô trùng nâng cao Khóa học tiếp tục học tập – Các yếu tố cần thiết bảo mật ứng dụng Khóa học học tiếp tục – Học viên đám mây AWS Khóa học học tiếp tục – Kiến trúc sư Giải pháp AWS – Cộng sự Khóa học học tiếp tục – Chỉnh sửa vô trùng cơ bản Khóa học tiếp tục học tập – Xây dựng các nhóm hiệu suất cao Khóa học học tiếp tục – nghi thức kinh doanh Khóa học học liên tục – Kinh doanh thông minh kinh doanh cần thiết Khóa học học tiếp tục – Thay đổi Quản lý các yếu tố cần thiết Khóa học học tiếp tục – Khái niệm cơ bản về máy tính Khóa học học tiếp tục – Quản lý xung đột Khóa học học tiếp tục – Chiến lược quan trọng và hiệu quả Khóa học học tiếp tục – Viết kinh doanh hiệu quả Khóa học học tiếp tục – Kỹ năng giám sát thiết yếu Khóa học học liên tục – Nguyên tắc cơ bản kinh doanh đạo đức Khóa học học tiếp tục – Kế toán tài chính – Nâng cao Khóa học học tiếp tục – Công nghệ bảo mật ứng dụng IBM Khóa học học tiếp tục – Nhà phân tích trí tuệ kinh doanh IBM Khóa học học tiếp tục – Mô hình phân tích dự đoán IBM Khóa học học tiếp tục – Công nghệ tình báo bảo mật IBM Khóa học học liên tục – Năng lực liên văn hóa 2 Khóa học học tiếp tục – Kỹ năng phỏng vấn cho các nhà điều tra tư nhân Khóa học học tiếp tục – tiêm bắp và tiêm bắp Khóa học tiếp tục học tập – Khởi đầu, truyền dịch và dùng thuốc tiêm tĩnh mạch Khóa học học tiếp tục – Giới thiệu về lập trình bằng cách sử dụng HTML/CSS Khóa học học tiếp tục – Giới thiệu về lập trình bằng cách sử dụng JavaScript Khóa học học tiếp tục – Giới thiệu về lập trình bằng cách sử dụng Python Khóa học học tiếp tục – Microsoft Excel – Chuyên gia Khóa học học tiếp tục – Microsoft Excel Core Khóa học tiếp tục học tập – Phát triển tổ chức Khóa học học tiếp tục – Nguyên tắc kế toán biên chế Khóa học học liên tục – Luật pháp và tiêu chuẩn việc làm Khóa học học tiếp tục – Năng suất cá nhân Khóa học học liên tục – Các yếu tố cần thiết phân tích dự đoán Khóa học học tiếp tục – Báo cáo viết cho các nhà điều tra Khóa học tiếp tục học tập – Điều tra đặc biệt Khóa học học tiếp tục – Bắt đầu kinh doanh điều tra tư nhân Khóa học học tiếp tục – Nhận thức hợp chất vô trùng – Nguy hiểm Khóa học học tiếp tục – Nhận thức hợp chất vô trùng – không nguy hiểm Khóa học học liên tục – Kỹ năng giám sát trong các nhóm liên văn hóa Khóa học học tiếp tục – Kỹ thuật giám sát Khóa học học tiếp tục – Mua lại tài năng Khóa học học tiếp tục – Dạy tiếng Anh cho nơi làm việc Khóa học học tiếp tục – Chiến lược quản lý thời gian Khóa học học tiếp tục -Trích dẫn để điều tra tư nhân Tiếp tục học tập trong kế toán bảng lương trên máy vi tính Khóa học học tập liên tục – Năng lực liên văn hóa 1 Khóa học học liên tục – Nhận thức bản địa: Sự đa dạng và hòa nhập hấp dẫn Giấy chứng nhận sau Diploma an ninh mạng Quản lý dữ liệu và Chứng chỉ hậu Diploma phân tích Giấy chứng nhận trợ lý kinh doanh nha khoa Bằng tốt nghiệp thiết kế kỹ thuật số Chứng chỉ tiếp thị kỹ thuật số Diploma Giấy chứng nhận nghiên cứu khuyết tật Nghiên cứu khuyết tật bằng tốt nghiệp Chương trình tín dụng kép Giấy chứng nhận giáo dục và phát triển mầm non Giấy chứng nhận giáo dục và phát triển mầm non – Khuôn viên Foothills Bằng tốt nghiệp giáo dục và phát triển trẻ nhỏ Giấy chứng nhận giáo dục Tieng Anh cho muc dich hoc van Giấy chứng nhận quản lý sự kiện Giấy chứng nhận giáo dục rối loạn phổ rượu thai nhi Kế toán tài chính – Giới thiệu Kế toán tài chính Trung cấp Lập kế hoạch tài chính cho entrpreneurs Chứng chỉ nghệ thuật giải trí ELL toàn thời gian ELL toàn thời gian (Học thuật) ELL toàn thời gian (Biết chữ) ELL toàn thời gian (thực tế) Linc toàn thời gian Giấy chứng nhận quản lý dịch vụ y tế và dịch vụ con người Chứng chỉ Chăm sóc Sức khỏe Chăm sóc sức khỏe Chứng chỉ trợ lý cho người học tiếng Anh Nâng cấp trường trung học Thư ký đơn vị bệnh viện Cerificate Giấy chứng nhận nhân sự Giấy chứng nhận thực hành nhập cư Học cơ sở bản địa Con đường ăn uống để làm việc Văn bằng hệ thống công nghệ thông tin Nội thất trang trí bằng tốt nghiệp Chương trình ELL quốc tế Nghiên cứu công lý – Chuyên môn tập trung của thổ dân Nghiên cứu tư pháp Văn bằng – Chuyên ngành nghiên cứu sửa chữa Văn bằng nghiên cứu tư pháp – Chuyên ngành Tư pháp nói chung Văn bằng nghiên cứu tư pháp – Chuyên ngành thực thi pháp luật Giấy chứng nhận thiết kế nhà bếp và bồn tắm Post-Diploma Trợ lý pháp lý bằng tốt nghiệp Nghiên cứu về nhà Linc Giấy chứng nhận trợ lý văn phòng y tế Xác thực ý tưởng kinh doanh mới Chuẩn bị NPPE Linc trực tuyến Nghiên cứu mở Linc bán thời gian Bằng tốt nghiệp Kỹ thuật viên Dược phẩm Văn bằng y tá thực tế – Các y tá được giáo dục quốc tế Văn bằng y tá thực tế – Chương trình 9 học kỳ QuickBooks nâng cao Giới thiệu QuickBooks Chứng chỉ Trị liệu Giải trí Linc khu vực Văn bằng công tác xã hội Bằng tốt nghiệp phát triển phần mềm Chứng chỉ phát triển phần mềm Diploma Lớp học học tập người lớn được hỗ trợ Dạy học dựa trên nhiệm vụ trong bối cảnh Canada Giấy chứng nhận Trợ lý Văn phòng Thú y Tuổi trẻ trong quá trình chuyển đổi (LINC) Business Administration Diploma – Accounting Major Aboriginal Upgrading ACE TESOL Certificate Addiction Studies Diploma – Aboriginal Focus Administrative Professional Certificate Adult Basic Education Adult Basic Literacy Education (ABLE) – Basic Math for the Everyday Adult Basic Literacy Education (ABLE) – Computers for Beginners Adult Basic Literacy Education (ABLE) – Reading and Writing Upgrading Advanced Game Development Bridge Budget and Financial Reports Course Business Administration Certificate Business Administration Diploma – Digital Marketing Major Business Administration Diploma – Event Management Major Business Administration Diploma – Financial Services Major Business Administration Diploma – General Business Major Business Administration Diploma – Human Resources Major Business Administration Diploma – Insurance and Risk Management Major Business Administration Diploma – Integrated and Marketing Communications Major Business Administration Diploma – Supply Chain Management Major Certificate in Artstream Child and Youth Care Diploma Cloud Computing Post-Diploma Certificate Continued Learning Course- Introduction to Programming Using Java Continuing Education – Business Development Continuing Education – Business Management Certificate Continuing Education – Cloud Computing Courses Continuing Education – CPNRE Exam Preparation Continuing Education – Fit in Fast Continuing Education – GED Preparation Continuing Education – IBM Skills Academy Continuing Education – Introduction to Private Investigation – Certificate of Achievement Continuing Education – Language for Work Continuing Education – Microsoft Office Specialist Certifications Continuing Education – Post-TESL Certificate: Advanced Teaching Strategies for Diverse Classrooms Continuing Education – Software Development Courses Continuing Education – Sterile Compounding Certification Continuing Education Certificate – Human Resources Professional Certificate Continuing Education Certificate – Intercultural Competencies for Leaders Continuing Education Certificate – Administrative Assistant Continuing Education Certificate in Accounting Applications Continuing Education Certificate – Maintenance Management Professional Continuing Education Certificate – Payroll Professional Continuing Education Certificate – Private Investigation Continuing Education Certificate in Advanced Accounting Applications Continuing Education Certificate in Bookkeeping Professional Continuing Education Certificate in Computer Applications Continuing Education Course – Human Resources Management – Online Continuing Education Course – IELTS Intensive Continuing Education Course – Microsoft Excel – Introduction Continuing Education Course – Microsoft Word Core Continuing Education Course – Microsoft Word Expert Continuing Education Course – Microsoft Word Introduction Continuing Education Course – Strategic Compensation Continuing Education Course – Strategic Negotiation Management Continuing Education Course – Understanding and Applying the DSM-5 in Healthcare Practice Continuing Learning – Agile Product Owner Continuing Learning – Database Administration Fundamentals Continuing Learning – Introduction to Programming Continuing Learning – Leadership for Licensed Practical Nurses Continuing Learning – Marketing and Social Media for Entrepreneurs Continuing Learning – Sage 50 Premium Accounting Level I Continuing Learning – Sage 50 Premium Accounting Level II Continuing Learning Course – Administrative Skills Fundamentals Continuing Learning Course – Advanced Assisting with Medication Delivery Continuing Learning Course – Advanced Mental Health Care for Health Care Aides Continuing Learning Course – Advanced Palliative Care for Health Care Aides Continuing Learning Course – Advanced Performance Management Continuing Learning Course – Advanced Sterile Preperation Continuing Learning Course – Application Security Essentials Continuing Learning Course – AWS Cloud Practitioner Continuing Learning Course – AWS Solutions Architect – Associate Continuing Learning Course – Basic Sterile Preperation Continuing Learning Course – Building High Performance Teams Continuing Learning Course – Business Etiquette Continuing Learning Course – Business Intelligence Essentials Continuing Learning Course – Change Management Essentials Continuing Learning Course – Computer Basics Continuing Learning Course – Conflict Management Continuing Learning Course – Critical and Productive Strategies Continuing Learning Course – Effective Business Writing Continuing Learning Course – Essential Supervisory Skills Continuing Learning Course – Ethical Business Fundamentals Continuing Learning Course – Financial Accounting – Advanced Continuing Learning Course – IBM Application Security Technologist Continuing Learning Course – IBM Business Intelligence Analyst Continuing Learning Course – IBM Predictive Analytics Modeler Continuing Learning Course – IBM Security Intelligence Technologist Continuing Learning Course – Intercultural Competence 2 Continuing Learning Course – Interviewing Skills for Private Investigators Continuing Learning Course – Intramuscular and Intradermal Injections Continuing Learning Course – Intravenous Initiation, Infusion and Medication Administration Continuing Learning Course – Introduction to Programming Using HTML/CSS Continuing Learning Course – Introduction to Programming Using Javascript Continuing Learning Course – Introduction to Programming Using Python Continuing Learning Course – Microsoft Excel – Expert Continuing Learning Course – Microsoft Excel Core Continuing Learning Course – Organizational Development Continuing Learning Course – Payroll Accounting Principles Continuing Learning Course – Payroll Legislation and Employment Standards Continuing Learning Course – Personal Productivity Continuing Learning Course – Predictive Analytics Essentials Continuing Learning Course – Report Writing for Investigators Continuing Learning Course – Special Investigations Continuing Learning Course – Starting a Private Investigation Business Continuing Learning Course – Sterile Compounding Recertification – Hazardous Continuing Learning Course – Sterile Compounding Recertification – Non-hazardous Continuing Learning Course – Supervisory Skills in Intercultural Teams Continuing Learning Course – Surveillance Techniques Continuing Learning Course – Talent Acquisition Continuing Learning Course – Teaching English for the Workplace Continuing Learning Course – Time Management Strategies Continuing Learning Course -Introduction to Private Investigation Continuing Learning in Computerized Payroll Accounting Continung Learning Course – Intercultural Competence 1 Continuous Learning Course – Indigenous Awareness: Engaging Diversity and Inclusion Cybersecurity Post-Diploma Certificate Data Management and Analytics Post-Diploma Certificate Dental Business Assistant Certificate Digital Design Diploma Digital Marketing Post-Diploma Certificate Disability Studies Certificate Disability Studies Diploma Dual Credit Program Early Childhood Education and Development Certificate Early Childhood Education and Development Certificate – Foothills Campus Early Childhood Education and Development Diploma Education Assistant Certificate English for Academic Purposes Events Management Certificate Fetal Alcohol Spectrum Disorder Education Certificate Financial Accounting – Introduction Financial Accounting Intermediate Financial Planning for Entrpreneurs Foundation in Entertainment Arts Certificate Full-time ELL Full-time ELL (Academic) Full-time ELL (Literacy) Full-time ELL (Practical) Full-time LINC Health and Human Services Management Post-Diploma Certificate Health Care Aide Certificate Health Care Aide Certificate for English Language Learners High School Upgrading Hospital Unit Clerk Cerificate Human Resources Certificate Immigration Practitioner Certificate Indigenous Foundational Learning Indigineous Pathways to Employment Information Technology Systems Diploma Interior Decorating Diploma International ELL Program Justice Studies – Aboriginal Focus Specialization Justice Studies Diploma – Correctional Studies Specialization Justice Studies Diploma – General Justice Specialization Justice Studies Diploma – Law Enforcement Specialization Kitchen and Bath Design Post-Diploma Certificate Legal Assistant Diploma LINC Home Study Medical Office Assistant Certificate New Business Idea Validation NPPE Preperation Online LINC Open Studies Part-time LINC Pharmacy Technician Diploma Practical Nurse Diploma – Internationally Educated Nurses Practical Nurse Diploma – 9 Term Program Quickbooks Advanced Quickbooks Introduction Recreation Therapy Aide Certificate Regional LINC Social Work Diploma Software Development Diploma Software Development Post-Diploma Certificate Supported Adult Learning Classroom Task-based Teaching in the Canadian Context Veterinary Office Assistant Certificate Youth in Transition (LINC)

Những tiến bộ mới nhất


Ngành đào tạo

Video

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Physiotherapy & Wellness Centre (1.03 km)
Khá 1 đánh giá
Active Back To Health Centre (4.86 km)
Tốt 3 đánh giá
Active Pawn Broker (2.49 km)
Trung bình 2 đánh giá
Active Sports Therapy (8.29 km)
Khá 1 đánh giá
Active Tech Electronics (3.98 km)
Trung bình 3 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
City Hall and Municipal Complex (0.17 km)
Trung bình 5 đánh giá
Dance Calgary (0.18 km)
Khá 1 đánh giá
Alberta Gold Chorus (0.18 km)
Khá 1 đánh giá
Neil Zeller Photography (0.18 km)
Tốt 1 đánh giá
Calgary Public Library (0.19 km)
Khá 37 đánh giá
Nhà hàng
Great Canadian Pizza (0.1 km)
Trung bình 2 đánh giá
Good Luck Pizza Mart (0.1 km)
0 đánh giá
Stone Bowl Korean Cuisine (0.12 km)
Khá 33 đánh giá
Subway (0.13 km)
Tệ 1 đánh giá
Lukes Central Library (0.14 km)
Dưới trung bình 7 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
 • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.