• PGWP
  • tùy ngành
  • DLI
  • O116455095420

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Giấy phép thí điểm thương mại Xếp hạng giảng viên bay Nhóm đánh giá công cụ đa động cơ 1 Xếp hạng nhiều động cơ Đánh giá ban đêm – Huấn luyện bay kép Đánh giá ban đêm – Huấn luyện bay một mình Giấy phép thí điểm riêng Nhóm đánh giá dụng cụ đơn 3 Commercial Pilot Licence Flight Instructor Rating Multi-Engine Instrument Rating Group 1 Multi-Engine Rating Night Rating – Dual Flight Training Night Rating – Solo Flight Training Private Pilot Licence Single-Engine Instrument Rating Group 3

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Back To Health Centre (20.81 km)
Tốt 3 đánh giá
Active Sports Therapy (22.95 km)
Khá 1 đánh giá
Active Computing (11 km)
Tốt 1 đánh giá
Active Physiotherapy & Wellness Centre (20.69 km)
Tốt 2 đánh giá
Active Pawn Broker (18.04 km)
Trung bình 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Alex Gubski Art Gallery (6.71 km)
Tốt 2 đánh giá
Flores and Pine (7.71 km)
Khá 34 đánh giá
Markin MacPhail Centre (9.55 km)
Khá 3 đánh giá
Mountain View Optometry (9.77 km)
Tốt 4 đánh giá
Glamour Nails and Spa (10 km)
Dưới trung bình 8 đánh giá
Nhà hàng
Cav-OK Grill (0.01 km)
Khá 3 đánh giá
Central Aviation (0.13 km)
0 đánh giá
Rocky Mountain Aero Club - Springbank Airport (0.17 km)
0 đánh giá
BeaverTails (2.29 km)
Tốt 1 đánh giá
Celebration Snacks (1.88 km)
Khá 1 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen