• PGWP
  • DLI
  • O19021102272

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Cử nhân Nghệ thuật Khoa học Xã hội với sự tập trung trong nghiên cứu tư vấn (3 hoặc 4 năm) Cử nhân Nghệ thuật Khoa học Xã hội với sự tập trung trong các nghiên cứu liên văn hóa (3 hoặc 4 năm) Cử nhân Nghệ thuật Khoa học Xã hội với sự tập trung trong Dịch vụ Xã hội (3 hoặc 4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Toán học ứng dụng tập trung vào Nghệ thuật & Khoa học Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Nghệ thuật và Khoa học Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Nghệ thuật và Khoa học với sự tập trung hóa sinh Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Nghệ thuật và Khoa học với sự tập trung toán học Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Quản lý Kinh doanh và Tổ chức (3 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Busniess và Quản trị tổ chức (4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Bộ Kitô giáo (4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Nhân văn Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Nghệ thuật và Khoa học với sự tập trung sinh học Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Nghệ thuật và Khoa học với sự tập trung sinh thái học Cử nhân Nghệ thuật với Chuyên ngành Nghiên cứu Kinh Thánh và Thần học (4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành nghiên cứu Kinh Thánh và Thần học (3 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành nghiên cứu Kinh Thánh và Thần học (4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Truyền thông và Truyền thông (3 hoặc 4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với Chuyên ngành Nghiên cứu Giải quyết Xung đột (3 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành nghiên cứu giải quyết xung đột (4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành tiếng Anh (3 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành tiếng Anh (4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với Chuyên ngành Nghiên cứu Môi trường Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Địa lý (3 năm) Cử nhân Nghệ thuật có chuyên ngành Lịch sử (3 năm) Cử nhân Nghệ thuật có chuyên ngành Lịch sử (4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (3 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Toán học (3 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Toán học (4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành âm nhạc (3 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành âm nhạc (4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với Chuyên gia về Hòa bình và Nghiên cứu chuyển đổi xung đột (3 năm) Cử nhân Nghệ thuật với Chuyên gia về Hòa bình và Nghiên cứu chuyển đổi xung đột (4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Triết học (3 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Triết học (4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành nghiên cứu chính trị (3 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành nghiên cứu chính trị (4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với Chuyên ngành Tâm lý học (3 năm) Cử nhân Nghệ thuật với Chuyên ngành Tâm lý học (4 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Khoa học Xã hội (3 năm) Cử nhân Nghệ thuật với chuyên ngành Khoa học Xã hội (4 năm) Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Tùy chọn Co-OP) Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Tùy chọn chung) Cử nhân trị liệu âm nhạc (sau khi) Cử nhân trị liệu âm nhạc (4 năm) Cử nhân âm nhạc với sự tập trung toàn diện Cử nhân âm nhạc với sự tập trung giáo dục âm nhạc Cử nhân âm nhạc với bộ tập trung Cử nhân âm nhạc với sự tập trung âm nhạc Cử nhân âm nhạc với sự tập trung hiệu suất Cử nhân Khoa học – Chuyên ngành Cử nhân Khoa học với chuyên ngành Sinh học Cử nhân Khoa học với chuyên ngành Toán học (3 năm) Cử nhân Khoa học với chuyên ngành Toán học (4 năm) Giấy chứng nhận tốt nghiệp về nghiên cứu Kitô giáo Thạc sĩ Nghệ thuật trong Bộ Kitô giáo Thạc sĩ Nghệ thuật trong Xây dựng Hòa bình và Phát triển Hợp tác Bậc thầy về nghệ thuật trong nghiên cứu thần học Bậc thầy của Thiên tính Thạc sĩ Hợp tác Quản trị Kinh doanh Bachelor of Arts in Social Sciences with Concentration in Counselling Studies (3 or 4 years) Bachelor of Arts in Social Sciences with Concentration in Intercultural Studies (3 or 4 years) Bachelor of Arts in Social Sciences with Concentration in Social Service (3 or 4 years) Bachelor of Arts with a Major in Applied Mathematics Concentration in Arts & Science Bachelor of Arts with a Major in Arts and Science Bachelor of Arts with a Major in Arts and Science with Biochemistry Concentration Bachelor of Arts with a Major in Arts and Science with Mathematics Concentration Bachelor of Arts with a Major in Business and Organizational Administration (3-year) Bachelor of Arts with a Major in Busniess and Organization Administration (4 – year) Bachelor of Arts with a Major in Christian Ministry (4-year) Bachelor of Arts with a Major in Humanities Bachelor of Arts with a Major in the Arts and Science Major with a Biology Concentration Bachelor of Arts with a Major in the Arts and Science Major with Ecology Concentration Bachelor of Arts with Major in Biblical and Theological Studies Honours (4-year) Bachelor of Arts with Major in Biblical and Theological Studies (3-year) Bachelor of Arts with Major in Biblical and Theological Studies (4-year) Bachelor of Arts with Major in Communications and Media (3 or 4 years) Bachelor of Arts with Major in Conflict Resolution Studies (3-year) Bachelor of Arts with Major in Conflict Resolution Studies (4-year) Bachelor of Arts with Major in English (3-year) Bachelor of Arts with Major in English (4-year) Bachelor of Arts with Major in Environmental Studies Bachelor of Arts with Major in Geography (3-year) Bachelor of Arts with Major in History (3-year) Bachelor of Arts with Major in History (4-year) Bachelor of Arts with Major in International Development Studies (3-year) Bachelor of Arts with Major in International Development Studies (4-year) Bachelor of Arts with Major in Mathematics (3-year) Bachelor of Arts with Major in Mathematics (4-year) Bachelor of Arts with Major in Music (3-year) Bachelor of Arts with Major in Music (4-year) Bachelor of Arts with Major in Peace and Conflict Transformation Studies (3-year) Bachelor of Arts with Major in Peace and Conflict Transformation Studies (4-year) Bachelor of Arts with Major in Philosophy (3-year) Bachelor of Arts with Major in Philosophy (4-year) Bachelor of Arts with Major in Political Studies (3-year) Bachelor of Arts with Major in Political Studies (4-year) Bachelor of Arts with Major in Psychology (3-year) Bachelor of Arts with Major in Psychology (4-year) Bachelor of Arts with Major in Social Science (3-year) Bachelor of Arts with Major in Social Science (4-year) Bachelor of Business Administration (Co-op Option) Bachelor of Business Administration (General Option) Bachelor of Music Therapy (after degree) Bachelor of Music Therapy (4-year) Bachelor of Music with Comprehensive Concentration Bachelor of Music with Music Education Concentration Bachelor of Music with Music Ministry Concentration Bachelor of Music with Musicology Concentration Bachelor of Music with Performance Concentration Bachelor of Science – General Major Bachelor of Science with Major in Biology Bachelor of Science with Major in Mathematics (3-year) Bachelor of Science with Major in Mathematics (4-year) Graduate Certificate in Christian Studies Master of Arts in Christian Ministry Master of Arts in Peacebuilding and Collaborative Development Master of Arts in Theological Studies Master of Divinity The Collaborative Master of Business Administration
  • Địa chỉ 600 Shaftesbury Boulevard
  • Tỉnh bang Manitoba
  • Website www.cmu.ca
  • Số điện thoại 204-487-3300
  • Khu vực / Thành phố Winnipeg
  • Năm thành lập 2000 (24 năm)
  • Mã bưu chính R3P 2N2

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Activate Winnipeg West (4.68 km)
Tốt 1 đánh giá
Active Builders (6.4 km)
Tệ 1 đánh giá
Assiniboine Park Zoo (1.22 km)
Khá 28 đánh giá
Tamarack Clothing (1.33 km)
Dưới trung bình 5 đánh giá
Advanced Massage Therapy (1.46 km)
Khá 5 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Canadian Mennonite University (0.27 km)
Khá 1 đánh giá
Assiniboine Park Pavilion Gallery (1.42 km)
Tốt 1 đánh giá
Food Studio (1.72 km)
Khá 2 đánh giá
Hiha Nails & Spa (1.82 km)
Trung bình 2 đánh giá
The White Big Top (1.94 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
Folio Cafe (0.12 km)
Khá 3 đánh giá
Gather Craft Kitchen & Bar (1.23 km)
Khá 17 đánh giá
Monstrosity Burger (1.32 km)
0 đánh giá
Tuxedo Village Family Restaurant (1.32 km)
Trung bình 15 đánh giá
The Park Cafe (1.55 km)
Khá 25 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen