• PGWP
  • DLI
  • O19359201381

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

ACE trong Dịch vụ tư vấn (từ xa), lớp ảo tương tác – Collegia AEC trong các doanh nghiệp nông nghiệp (buổi tối đầy đủ, trực tuyến) AEC trong tuabin gió (Beauce và Gaspé) AEC trong máy bay tư nhân và thương mại (Grondair, Quebec) Tiếng Anh – Người mới bắt đầu Tiếng Anh trung cấp Nghệ thuật, Thư và Truyền thông – Sáng tạo và Truyền thông Nghệ thuật, Thư và Truyền thông – Ngôn ngữ Nghệ thuật tạo hình Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh – Đại lý hoặc Môi giới (trực tuyến) Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh – Chuyên gia thuận tiện (trực tuyến) Bảo hiểm thiệt hại cá nhân – Đại lý hoặc Môi giới (trực tuyến) Bảo hiểm thiệt hại cá nhân – Chuyên gia tổn thất (trực tuyến) Double-dec: Khoa học tự nhiên và nghệ thuật thị giác Double-dec: Khoa học và ngôn ngữ tự nhiên Double-dec: Khoa học và ngôn ngữ của con người Quản lý truyền thông đồ họa (DEC Mobile và ATE) Nó ươm tạo Giám sát M3i – Đào tạo về Quản lý nguồn nhân lực (Người quản lý và giám sát viên) Chương trình trình độ bảo hiểm cá nhân (PQAP) – Collegia RAC – Đại lý quản lý nguồn nhân lực (AEC) RAC – Đại lý dịch vụ khách hàng, Miền tài chính (AEC) RAC – Office (AEC) RAC – Kế toán (AEC) RAC – Quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp – từ xa (AEC) RAC – Kiểm tra tòa nhà (AEC) RAC – Nhà phân phối Trung tâm cuộc gọi khẩn cấp (AEC) RAC – Kỹ thuật giáo dục trẻ em – Remote (AEC) RAC – Kỹ thuật giáo dục đặc biệt – Remote (AEC) Quản lý nhóm và Tổ chức công việc (AEC) Nhà phân phối trung tâm cuộc gọi khẩn cấp, ngày -đến ngày -trực tuyến (AEC) Khoa học tự nhiên Khoa học con người – Những thách thức đương đại Khoa học con người – Chủ tịch và thách thức Toàn cầu Khoa học con người – Thị trường và Toàn cầu hóa Khoa học con người – Quan điểm tâm lý xã hội Điều dưỡng (Dec-Bac Entente) Kỹ thuật kế toán và quản lý – Đường dẫn song ngữ (Ate và Ente Dec -Bac) Kỹ thuật kế toán và quản lý (Ate và Ente Dec-Bac) Kỹ thuật thiết kế nội thất (ATE) Kỹ thuật CNTT (ATE và cầu Dec-Bac) Kỹ thuật giáo dục trẻ em – từ xa (DEC -RAC) Kỹ thuật giáo dục trẻ em (ATE) Kỹ thuật giáo dục đặc biệt – từ xa (DEC -RAC) Kỹ thuật giáo dục đặc biệt (Dec/BAC và ATE Path) Công nghệ kỹ thuật dân dụng (ATE) Công nghệ kỹ thuật công nghiệp (ATE) Tremplin dec AEC en Conseils services financiers (à distance), classe virtuelle interactive – Collégia AEC en Gestion d’entreprises agricoles (temps plein de soir, en ligne) AEC en Maintenance d’éoliennes (Beauce et Gaspé) AEC en Pilotage d’avions privé et commercial (Grondair, Québec) Anglais – Débutant Anglais – Intermédiaire Arts, lettres et communication – Création et médias Arts, lettres et communications – Langues Arts Visuels Assurance de dommages des entreprises – Agents ou courtiers (en ligne) Assurance de dommages des entreprises – Experts en sinistre (en ligne) Assurance de dommages des particuliers – Agents ou courtiers (en ligne) Assurance de dommages des particuliers – Experts en sinistre (en ligne) Double-DEC : Sciences de la nature et Arts visuels Double-DEC : Sciences de la nature et Langues Double-DEC : Sciences humaines et Langues Gestion des communications graphiques (DEC mobile et ATÉ) Incubateur informatique M3I Supervision – Formation en gestion des ressources humaines (Gestionnaires et Superviseurs) Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) – Collégia RAC – Agent en support à la gestion des ressources humaines (AEC) RAC – Agent service à la clientèle, domaine financier (AEC) RAC – Bureautique (AEC) RAC – Comptabilité (AEC) RAC – Gestion d’entreprises agricoles – à distance (AEC) RAC – Inspection en bâtiment (AEC) RAC – Répartiteur en centre d’appels d’urgence (AEC) RAC – Techniques d’éducation à l’enfance – à distance (AEC) RAC – Techniques d’éducation spécialisée – à distance (AEC) RAC- Gestion de groupe et organisation du travail (AEC) Répartiteur en centre d’appels d’urgence, temps plein de jour – en ligne (AEC) Sciences de la nature Sciences humaines – Défis contemporains Sciences humaines – Enjeux et défis mondiaux Sciences humaines – Marchés et mondialisation Sciences humaines – Perspective psychosociale Soins Infirmiers (entente DEC-BAC) Techniques de comptabilité et de gestion – Cheminement bilingue (ATÉ et entente DEC-BAC) Techniques de comptabilité et de gestion (ATÉ et entente DEC-BAC) Techniques de design d’intérieur (ATÉ) Techniques de l’informatique (ATÉ et passerelle DEC-BAC) Techniques d’éducation à l’enfance – à distance (DEC-RAC) Techniques d’éducation à l’enfance (ATÉ) Techniques d’éducation spécialisée – à distance (DEC-RAC) Techniques d’éducation spécialisée (cheminement DEC/BAC et ATÉ) Technologie du génie civil (ATÉ) Technologie du génie industriel (ATÉ) Tremplin DEC

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Goodwill Store (51.8 km)
Trung bình 18 đánh giá
Unity College Sky Lodge (52.82 km)
Tốt 3 đánh giá
Sally Mountain Cabins (56.1 km)
Khá 6 đánh giá
Cedar Ridge Outfitters (57.52 km)
Khá 1 đánh giá
Aventure Plein Air Inukshuk (65.33 km)
Khá 13 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Moulin la Lorraine (28.91 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
Fusée (0.44 km)
0 đánh giá
Le Point-Virgule (0.45 km)
0 đánh giá
McDonald's (0.57 km)
0 đánh giá
Mondo Resto Bar (0.58 km)
Khá 1 đánh giá
Jack Saloon (0.63 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.