• PGWP
  • DLI
  • O19359201640

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Đại lý hỗ trợ quản lý nguồn nhân lực – (AEC/DEC) vào buổi tối, trong lớp và trực tuyến, con người Nuôi trồng thủy sản – theo các mô -đun (4) và trong học tập từ xa, dày Nghệ thuật, Thư và Giao tiếp // Ngôn ngữ Nghệ thuật, Thư và Truyền thông // Phương tiện truyền thông Thính giác Quản lý cung ứng – AEC/DEC, Nhân loại Quản lý cảnh và kỹ thuật Quản lý cảnh và kỹ thuật (DEC chuyên sâu trong hai năm) Thanh tra, Thanh tra Xây dựng (AEC/DEC) Nhân loại Kiểm tra, giám sát và kiểm soát trong Kỹ thuật dân dụng (AEC/DEC) Nhân loại Ngôn ngữ/ DEC trong công thức chuyên sâu Phòng chống cháy – AEC/DEC, Nhân loại Chương trình trình độ bảo hiểm cá nhân (trực tuyến), Collegia Khoa học tự nhiên, Hồ sơ khoa học sức khỏe Khoa học tự nhiên, hồ sơ khoa học thuần túy và ứng dụng Khoa học con người – Hồ sơ công dân Khoa học con người – Hồ sơ toán học và quyền công dân Khoa học con người (CECT) Điều dưỡng (Công thức DEC-BAC) Chuyên ngành văn phòng – (AEC/DEC) Nhân loại Kỹ thuật sinh học (Công thức DEC-BAC) Kỹ thuật kế toán và quản lý (Công thức DEC-BAC và DEP-DEC) Kỹ thuật CNTT (Công thức DEC-BAC) Kỹ thuật sức khỏe động vật (Công thức DEC-BAC) Kỹ thuật giáo dục đặc biệt (Công thức DEC-BAC) Công nghệ kỹ thuật vật lý Chuyển đổi các sản phẩm thủy sinh – theo các mô -đun (3) và trong đào tạo từ xa, dày Tremplin dec Agent en support à la gestion des ressources humaines – (AEC/DEC) le soir, en classe et en ligne, Humanis Aquaculture – par modules (4) et en formation à distance, ÉPAQ Arts, lettres et communication // Langues Arts, lettres et communication // Médias Audioprothèse Gestion de l’approvisionnement – AEC/DEC, Humanis Gestion et techniques de scène Gestion et techniques de scène (DEC intensif en deux ans) Inspecteur, inspectrice en bâtiment (AEC/DEC) Humanis Inspection, surveillance et contrôle en génie civil (AEC/DEC) Humanis Langues / DEC en formule intensive Prévention des incendies – AEC/DEC , Humanis Programme de qualification en Assurance de personnes (en ligne), Collégia Sciences de la nature, profil Sciences de la santé Sciences de la nature, profil Sciences pures et appliquées Sciences humaines – Profil citoyenneté Sciences humaines – Profil mathématiques et citoyenneté Sciences humaines (CÉCT) Soins infirmiers (formule DEC-BAC) Spécialisation en bureautique – (AEC/DEC) Humanis Techniques de bioécologie (formule DEC-BAC) Techniques de comptabilité et de gestion (formules DEC-BAC et DEP-DEC) Techniques de l’informatique (formule DEC-BAC) Techniques de santé animale (formule DEC-BAC) Techniques d’éducation spécialisée (formule DEC-BAC) Technologie du génie physique Transformation des produits aquatiques – par modules (3) et en formation à distance, ÉPAQ Tremplin DEC

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Camping Des Aulnaies (14.22 km)
Tốt 1 đánh giá
Le Manoir Hortensia (19.49 km)
Tốt 1 đánh giá
Motel Blanche D'haberville (21.24 km)
Tốt 3 đánh giá
Fairmont Le Manoir Richelieu (25.35 km)
Khá 21 đánh giá
Le Castel de la Mer (26.74 km)
Khá 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
La Roche à Veillon (17.48 km)
Tốt 2 đánh giá
Papeterie Saint-Gilles (22.81 km)
Tốt 2 đánh giá
Musee Des Anciens Canadiens (23.25 km)
Tốt 1 đánh giá
Encadrements Du Cap (Les) (30.09 km)
Tốt 1 đánh giá
Boutique d’art Nancy Lajeunesse (30.88 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
Azimut (0.21 km)
Khá 4 đánh giá
Toujours Mikes (0.64 km)
0 đánh giá
Restaurant Opéra (0.3 km)
Khá 4 đánh giá
McDonald's (0.33 km)
Khá 3 đánh giá
Cap Martin - Restaurant (2.53 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.