• PGWP
  • tùy ngành
  • DLI
  • O19359201757

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

AEC – Đại lý hỗ trợ quản lý nguồn nhân lực AEC – Kiến trúc và quản lý mạng AEC – Bảo hiểm thiệt hại AEC – Văn phòng AEC – Phối hợp thương mại điện tử AEC – Môi giới bất động sản dân cư AEC – An ninh mạng AEC – Tài chính và kế toán máy tính AEC – Cơ học xây dựng AEC – Can thiệp phòng ngừa và an ninh mạng AEC – Sản xuất và chế biến cần sa AEC – Lập trình viên Web/Webmmestre AEC – Kích thích ngôn ngữ trong môi trường giáo dục AEC – Kỹ thuật quản lý nước AEC – Kỹ thuật giáo dục trẻ em (RAC) Liên minh học sinh thể thao Phân tích y sinh Tiếng Anh – Các khóa học chuyên sâu Ngôn ngữ tiếng Anh (3 cấp) Ngành kiến ​​​​trúc Nghệ thuật, Thư và Truyền thông, Tùy chọn Điện ảnh Nghệ thuật, thư và giao tiếp, tùy chọn ngôn ngữ Nghệ thuật, Thư và Truyền thông, Tùy chọn Văn học Nghệ thuật, Thư và Truyền thông, Tùy chọn truyền thông Nghệ thuật, Thư và Giao tiếp, Tùy chọn Nhà hát Nghệ thuật thị giác, phương pháp tiếp cận vật chất Nghệ thuật thị giác, công nghệ hình ảnh Tự chủ của trẻ em Công nghệ sinh học, Kỹ thuật phòng thí nghiệm (ATE) Cisco – CCNA 1 – Định tuyến và chuyển đổi Thương mại điện tử: Quản lý hàng tồn kho và vật tư Kế toán và quản lý Cyberfense Chu kỳ bán hàng thương mại điện tử Thiết kế nội thất Ăn kiêng Tài liệu, Quản lý thông tin và Lưu trữ (ATE) Giáo dục thời thơ ấu Giáo dục đặc biệt (RAC) Phan thuật Công trình dân dụng Kỹ thuật điện tử lập trình Kỹ sư xây dựng Kỹ sư cơ khí Geomatic, chuyên môn hóa bản đồ (ATÉ) Quản lý cửa hàng Quản lý nền tảng và thương mại điện tử Quản lý công việc hành chính (Kỹ thuật văn phòng) Vệ sinh răng miệng Liệu pháp hít Tích hợp đa phương tiện Ý định giáo dục Can thiệp giáo dục với trẻ từ 2 đến 5 tuổi Quan hệ đối tác chuyên nghiệp Lập trình và Bảo mật (RAC) Quan hệ quan trọng với trẻ Mạng và An ninh mạng (RAC) Khoa học tự nhiên, Khoa học ứng dụng Khoa học tự nhiên, Khoa học sức khỏe Khoa học tự nhiên, Khoa học thuần túy Khoa học con người, hồ sơ cá nhân và xã hội (hành trình với toán học) Khoa học con người, hồ sơ cá nhân và xã hội (đường dẫn không có toán học) Khoa học con người, hồ sơ thế giới và các vấn đề đương đại Khoa học, tổ chức và quản lý con người Khoa học, Thư và Nghệ thuật Chăm sóc y tế Chăm sóc tiền sử khẩn cấp Kỹ thuật pháp lý Kỹ thuật cảnh sát Kiểm tra xâm nhập Tremplin dec AEC – Agent en support à la gestion des ressouces humaines AEC – Architecture et gestion de réseaux AEC – Assurance de dommages AEC – Bureautique AEC – Coordination du commerce électronique AEC – Courtage immobilier résidentiel AEC – Cybersécurité AEC – Finance et comptabilité informatisée AEC – Mécanique du bâtiment AEC – Prévention et intervention en Cybersécurité AEC – Production et transformation du cannabis AEC – Programmeur Web/webmestre AEC – Stimulation du langage en milieu éducatif AEC – Techniques de gestion des eaux AEC – Techniques d’éducation à l’enfance (RAC) Alliance Sports-Études Analyses biomédicales Anglais – Cours intensif Anglais langue seconde (3 niveaux) Architecture Arts, lettres et communication, Option Cinéma Arts, lettres et communication, Option Langues Arts, lettres et communication, Option Littérature Arts, lettres et communication, Option Médias Arts, lettres et communication, Option Théâtre Arts visuels, Approche matière Arts visuels, Technologie de l’image Autonomie de l’enfant Biotechnologies, Techniques de laboratoire (ATÉ) CISCO – CCNA 1 – Routing and Switching Commerce électronique: Gestion des inventaires et approvisionnements Comptabilité et gestion Cyberdéfense Cycle de vente du commerce électronique Design d’intérieur Diététique Documentation, gestion de l’information et des archives (ATÉ) Éducation à l’enfance Éducation spécialisée (RAC) Francisation Génie civil Génie de l’électronique programmable Génie du bâtiment Génie mécanique Géomatique, spécialisation en cartographie (ATÉ) Gestion de commerces Gestion de plateformes et commerce électronique Gestion du travail administratif (Technique bureautique) Hygiène dentaire Inhalothérapie Intégration multimédia Intentions pédagogiques Interventions éducatives auprès des enfants de 2 à 5 ans Partenariat professionnel Programmation et sécurité (RAC) Relations significatives avec l’enfant Réseaux et cybersécurité (RAC) Sciences de la nature, Sciences appliquées Sciences de la nature, Sciences de la santé Sciences de la nature, Sciences pures Sciences humaines, profil Individu et société (Cheminement avec mathématiques) Sciences humaines, profil Individu et société (Cheminement sans mathématiques) Sciences humaines, profil Monde et enjeux contemporains Sciences humaines, profil Organisation et gestion Sciences, lettres et arts Soins infirmiers Soins préhospitaliers d’urgence Techniques juridiques Techniques policières Tests d’intrusion Tremplin DEC

Ngành đào tạo

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật.

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Living Massage Therapy (6.6 km)
Tốt 1 đánh giá
Active Health Institute (16.97 km)
Tốt 4 đánh giá
Active Care Physiotherapy (8.63 km)
Tệ 1 đánh giá
Active Green and Ross (14.24 km)
Tệ 2 đánh giá
Activ Physio (6.13 km)
Tệ 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Krav Maga Gatineau (0.57 km)
Tốt 1 đánh giá
Art De Plaire Fleurs Cadeaux (2.38 km)
Khá 1 đánh giá
Hilton Lac-Leamy (3.29 km)
Khá 21 đánh giá
Gypsy Art House (4.34 km)
Tốt 3 đánh giá
Le Local (4.41 km)
Tốt 2 đánh giá
Nhà hàng
Shawarma Style (0.21 km)
Tốt 2 đánh giá
Subway Restaurants (0.23 km)
0 đánh giá
Restaurant Dragon Lee (0.58 km)
0 đánh giá
Restaurant Bun Seto (0.61 km)
Trung bình 2 đánh giá
Restaurant Chez Gerry (1.27 km)
Tốt 1 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen