• PGWP
  • DLI
  • O19359201731

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Khoa học tự nhiên, Dự án đa ngành về đất liền và biển Kỹ thuật lập kế hoạch thị trấn (sử dụng đất và kỹ thuật lập kế hoạch thị trấn) Trợ lý hành chính – Cải thiện (SAE) AEC – Đại lý quản lý nguồn nhân lực (RAC) AEC – Trò chơi video định hướng hoạt hình 3D AEC – Thiết kế và sản xuất web/quán rượu và video AEC-Sunding-Intégration trong trò chơi video AEC – Tư vấn dịch vụ tài chính AEC – Môi giới bất động sản thương mại AEC – Nhà môi giới bất động sản dân cư AEC – Thiết kế cấp độ chơi AEC – Giáo dục mầm non AEC – Quản lý tiếng Anh kinh doanh và kinh doanh (RAC) AEC – Quản lý dịch vụ chăm sóc trẻ em (RAC) AEC – Quản lý tài chính máy tính (RAC) AEC – Kiểm tra tòa nhà thành phố AEC – Bảo trì gió (RAC) AEC – Trò chơi video mô hình 3D AEC – khóa học làm việc trong thời thơ ấu – Collegia AEC – Chương trình trình độ bảo hiểm trực tuyến – Collegia AEC – Kỹ thuật dược (RAC) AEC – Kỹ thuật giáo dục trẻ em (RAC) (miễn phí đến ngày 30 tháng 6 năm 2024) AEC – Kỹ thuật giáo dục đặc biệt (RAC) Hoạt hình 3D và tổng hợp hình ảnh Nghệ thuật, thư và giao tiếp Phối hợp nhóm tại nơi làm việc (SAE) Thiết kế đồ họa và giao tiếp trực quan (SAE) -Rivière-du-Loup Đào tạo chung (RAC) Quản lý cửa hàng Quản lý dự án (SAE và RAC) Can thiệp quản lý và giải trí (RAC) Tích hợp đa phương tiện Ngôn ngữ (SAE) Nhiếp ảnh Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Điều dưỡng (khả năng của DEC-BAC) Chăm sóc tiền sử khẩn cấp (RAC) Kỹ thuật kế toán và quản lý (RAC) Kỹ thuật quản lý nước (RAC) Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật vật lý trị liệu Kỹ thuật du lịch (ATE) Kỹ thuật công tác xã hội (RAC) Kỹ thuật du lịch phiêu lưu (RAC) Kỹ thuật pháp lý (RAC) Công nghệ kỹ thuật điện: Tự động hóa và kiểm soát Tremplin dec Sciences de la nature, projet multidisciplinaire Terre et Mer Techniques d’urbanisme (Techniques d’aménagement du territoire et d’urbanisme) Adjoint administratif – Perfectionnement (SAE) AEC – Agent en support à la gestion des ressources humaines (RAC) AEC – Animation 3D orientée jeu vidéo AEC – Conception et réalisation de films web/pubs et vidéos AEC – Conception-intégration sonore en jeux vidéos AEC – Conseils services financiers AEC – Courtage immobilier commercial AEC – Courtier immobilier résidentiel AEC – Design de niveau de jeu AEC – Early Childhood Education AEC – Gestion de bureau et anglais des affaires (RAC) AEC – Gestion des services de garde (RAC) AEC – Gestion financière informatisée (RAC) AEC – Inspection municipale en bâtiment AEC – Maintenance d’éoliennes (RAC) AEC – Modélisation 3D orientée jeu vidéo AEC – Parcours travail-études en petite enfance – Collegia AEC – Programme de qualification en assurance de personnes en ligne – Collegia AEC – Techniques de pharmacie (RAC) AEC – Techniques d’éducation à l’enfance (RAC) (gratuité jusqu’au 30 juin 2024) AEC – Techniques d’éducation spécialisée (RAC) Animation 3D et synthèse d’images Arts, lettres et communication Coordination d’équipe en milieu de travail (SAE) Design graphique et Communication visuelle (SAE) – Rivière-du-Loup Formation générale (RAC) Gestion de commerces Gestion de projet (SAE et RAC) Gestion et intervention en loisirs (RAC) Intégration multimédia Langues (SAE) Photographie Sciences de la nature Sciences humaines Soins infirmiers (possibilité de DEC-BAC) Soins préhospitaliers d’urgence (RAC) Techniques de comptabilité et de gestion (RAC) Techniques de gestion des eaux (RAC) Techniques de l’informatique Techniques de physiothérapie Techniques de tourisme (ATE) Techniques de travail social (RAC) Techniques du tourisme d’aventure (RAC) Techniques juridiques (RAC) Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle Tremplin DEC

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Nghệ thuật & giải trí
Jardins de Métis (44.89 km)
Khá 5 đánh giá
Nhà hàng
Cegep De Matane (0.15 km)
0 đánh giá
A&W (1.42 km)
0 đánh giá
Cyon De Matane (1.44 km)
0 đánh giá
Voyages Azur (2.08 km)
0 đánh giá
Au Vieux Loup (2.12 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen