• PGWP
  • DLI
  • O19359201588

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

AEC trong bảo hiểm thiệt hại ACE trong thiết kế và lập trình trang web AEC trong sự phối hợp sự kiện AEC phối hợp công việc văn phòng (RAC) AEC trong môi giới bất động sản thương mại AEC trong môi giới bất động sản dân cư (RAC) AEC là một người đánh giá tòa nhà AC về Tài chính và Kế toán máy tính (RAC) AEC trong quản lý cửa hàng AEC trong quản lý sản xuất ẩm thực AEC như một hướng dẫn về du lịch phiêu lưu phối hợp với Cége de Saint-Laurent AEC trong vật liệu composite AEC trong việc tái xử lý các thiết bị y tế AEC trong kích thích ngôn ngữ trong môi trường giáo dục (cải tiến) AEC trong các kỹ thuật giáo dục thời thơ ấu (RAC) AEC trong công nghệ xe điện AEC trong rối loạn phổ tự kỷ (TSA) Nghệ thuật, Thư và Truyền thông – Điện ảnh Nghệ thuật, Thư và Truyền thông – Báo chí và Commnations Nghệ thuật, Thư và Giao tiếp – Ngôn ngữ Nghệ thuật, Thư và Truyền thông – Nhà hát Nghệ thuật tạo hình Kế toán và Quản lý (Dec-Bac và ATE Gateway) Một phần -giờ học tiếng Pháp cho người nhập cư trưởng thành (FIA) Khóa học Pháp (FIA) toàn thời gian cho người nhập cư Các khóa học của Pháp (FIA) -thời gian cho người nhập cư Bài học tiếng Pháp tiếng Pháp dành cho những người không phải là người Pháp, cấp độ trung cấp và nâng cao Double Dec – Khoa học con người (Cá nhân và Xã hội) + Nghệ thuật thị giác Double Dec – Khoa học con người (Quan hệ thế giới và quốc tế) + Nghệ thuật thị giác Gấp đôi dec trong khoa học tự nhiên và nghệ thuật thị giác Giáo dục thời thơ ấu (Dec-Bac Fallbridge) Giáo dục đặc biệt (DEC-BAC) Pháp ở nơi làm việc Quản lý cửa hàng Quản lý một cơ sở phục vụ (ATE) Quản lý và can thiệp giải trí Quản lý khách sạn Tích hợp đa phương tiện (DEC-BAC và ATE PATH) Khoa học tự nhiên Khoa học con người – Quản trị Khoa học con người – Cá nhân và Xã hội Khoa học con người – Toán học Khoa học con người – Quan hệ thế giới và quốc tế Nó và khoa học toán học Điều dưỡng (con đường DEC-BAC) Chăm sóc tiền sử khẩn cấp Kỹ thuật kế toán và quản lý (DEC và RAC) Kỹ thuật cơ khí (ATE) Kỹ thuật CNTT (Dec-Bac và At Path) Kỹ thuật công tác xã hội (con đường DEC-BAC) Kỹ thuật giáo dục thời thơ ấu (RAC và DEC) Kỹ thuật giáo dục đặc biệt (DEC và RAC) Kỹ thuật pháp lý Công nghệ phân tích y sinh Chuyển đổi vật liệu composite Tremplin dec AEC en Assurance de dommages AEC en Conception et programmation de sites Web AEC en Coordination d’événements AEC en Coordination du travail de bureau (RAC) AEC en Courtage immobilier commercial AEC en Courtage immobilier résidentiel (RAC) AEC en Évaluateur-Estimateur en bâtiment AEC en Finance et comptabilité informatisée (RAC) AEC en Gestion de commerces AEC en Gestion de production culinaire AEC en Guide en tourisme d’aventure en collaboration avec le Cégep de Saint-Laurent AEC en Matériaux composites AEC en Retraitement des dispositifs médicaux AEC en Stimulation du langage en milieu éducatif (perfectionnement) AEC en Techniques d’éducation à l’enfance (RAC) AEC en Technologie des véhicules électriques AEC en Trouble du spectre de l’autisme (TSA) Arts, lettres et communication – Cinéma Arts, lettres et communication – Journalisme et commnications Arts, lettres et communication – Langues Arts, lettres et communication – Théâtre Arts Visuels Comptabilité et gestion (Passerelle DEC-BAC et ATÉ) Cours de français à temps partiel pour personnes immigrantes adultes (FIA) Cours de français (FIA) à temps complet pour personnes immigrantes Cours de français (FIA) à temps partiel pour personnes immigrantes Cours de français lié au travail pour personnes non francophones, niveau intermédiaire et avancé Double DEC – Sciences humaines (individu et société) + Arts visuels Double DEC – Sciences humaines (monde et relations internationales) + Arts visuels Double DEC en Sciences de la nature et arts visuels Éducation à l’enfance (Passerelle DEC-BAC) Éducation spécialisée (Passerelle DEC-BAC) Français en milieu de travail Gestion de commerces Gestion d’un établissement de restauration (ATÉ) Gestion et intervention en loisir Gestion hôtelière Intégration multimédia (Cheminement DEC-BAC et ATÉ) Sciences de la nature Sciences humaines – Administration Sciences humaines – Individu et Société Sciences humaines – Mathématiques Sciences humaines – Monde et Relations internationales Sciences informatiques et mathématiques Soins infirmiers (Cheminement DEC-BAC) Soins préhospitaliers d’urgence Techniques de comptabilité et gestion (DEC et RAC) Techniques de Génie mécanique (ATÉ) Techniques de l’informatique (Cheminement DEC-BAC et ATÉ) Techniques de Travail social (Cheminement DEC-BAC) Techniques d’éducation à l’enfance (RAC ET DEC) Techniques d’éducation spécialisée (DEC et RAC) Techniques juridiques Technologie d’analyses biomédicales Transformation des matériaux composites Tremplin DEC
  • Địa chỉ 455 Rue Fournier
  • Tỉnh bang Québec
  • Website www.cstj.qc.ca
  • Số điện thoại 450-436-1580
  • Khu vực / Thành phố Saint-Jérôme
  • Năm thành lập 1970 (54 năm)
  • Mã bưu chính J7Z 4V2

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Studio Santé Active (34.54 km)
Tốt 1 đánh giá
Parc de la Côte Parent (0.79 km)
Khá 1 đánh giá
Best Western Hotel St. Jerome (1.12 km)
Trung bình 4 đánh giá
Costco (1.78 km)
Khá 4 đánh giá
Sports Experts Carrefour du Nord (1.82 km)
Khá 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Lingerie Poirier (0.11 km)
Khá 1 đánh giá
Théâtre Gilles-Vigneault (0.38 km)
Tốt 1 đánh giá
Michaels (1053.84 km)
Khá 16 đánh giá
Walmart (2.01 km)
Khá 2 đánh giá
Michaels (2.09 km)
Trung bình 1 đánh giá
Nhà hàng
Neurones & Papilles (0.01 km)
Tốt 1 đánh giá
Le Bistro d'en Face (0.1 km)
Tốt 1 đánh giá
Restaurant Chez Rolland (0.12 km)
0 đánh giá
Bon Manjé! (0.13 km)
0 đánh giá
Buffet Courtemanche (0.17 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.