• PGWP
  • DLI
  • O19359201832

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Tremplin dec ACE AGE trong Quản lý nguồn nhân lực (một phần -giờ) AEC trong chăm sóc điều dưỡng chuyên nghiệp AEC trong các ứng dụng web nâng cao (một phần -time) AEC trong phát triển web (một phần -time) AC về Tài chính và Kế toán máy tính (RAC) AEC trong quản lý cung ứng AEC trong quản lý mạng máy tính AEC trong Quản lý công nghiệp (RAC) AEC tích hợp vào ngành điều dưỡng ở Quebec ACE trong hậu cần vận tải AEC trong quá trình hoạt động và hóa học AEC trong phòng chống cháy (một phần -time) AEC trong các kỹ thuật ghi âm, hệ thống âm thanh, ánh sáng AEC trong Công nghệ bảo trì công nghiệp (RAC) Giám sát bán lẻ AEC (RAC) Nghệ thuật, Thư và Truyền thông – Tùy chọn ngôn ngữ Nghệ thuật, Thư và Truyền thông – Tùy chọn văn học Nghệ thuật, Thư và Truyền thông – Tùy chọn truyền thông Nghệ thuật tạo hình Nhảy Double Dec in Arts, Letters and Communication and Dance Double Dec trong Nghệ thuật, Thư và Giao tiếp và Âm nhạc Gấp đôi dec trong khoa học và khiêu vũ tự nhiên Gấp đôi DEC trong Khoa học Tự nhiên và Âm nhạc Gấp đôi DEC trong Khoa học và Khiêu vũ con người Gấp đôi DEC trong Khoa học và Âm nhạc của con người Đào tạo mô phỏng lâm sàng Quản lý cửa hàng Quản lý và công nghệ kinh doanh nông nghiệp (Dep-Dec-Bac và Até) Đồ họa Lịch sử và văn minh Âm nhạc Khoa học tự nhiên Khoa học con người – Hồ sơ quản trị Khoa học con người – Hồ sơ giáo dục và xã hội Quebec Khoa học con người – Hồ sơ nghiên cứu quốc tế Khoa học con người – Hồ sơ tâm lý học Nó và khoa học toán học Khoa học, Thư và Nghệ thuật Chăm sóc y tế Kỹ thuật sinh học Kỹ thuật tự động hóa văn phòng (Dep-Dec, Rac và Até) Kỹ thuật kế toán và quản lý Kỹ thuật cơ khí (ATE và RAC) Kỹ thuật phòng thí nghiệm: Công nghệ sinh học (ATE) Kỹ thuật CNTT, chuyên môn hóa trong quản lý mạng máy tính (ATE và RAC) Kỹ thuật CNTT, chuyên môn hóa thông tin quản lý (ATE và RAC) Kỹ thuật vật lý trị liệu Kỹ thuật sức khỏe động vật (ATE) Kỹ thuật công tác xã hội Kỹ thuật giáo dục trẻ em Kỹ thuật giáo dục đặc biệt Kỹ thuật trị liệu hít Kỹ thuật cảnh sát Công nghệ phân tích y sinh Công nghệ điện tử – Viễn thông (ATE) Công nghệ điện tử công nghiệp (ATE) Công nghệ bảo trì cơ khí/công nghiệp Công nghệ hệ thống định nghĩa (ATE) Công nghệ kỹ thuật dân dụng (ATE) Tremplin DEC AEC Agent en gestion des ressources humaines (temps partiel) AEC en Actualisation professionnelle en Soins infirmiers AEC en Développement d’applications web avancé (temps partiel) AEC en Développement Web (temps partiel) AEC en Finance et comptabilité informatisée (RAC) AEC en Gestion de l’approvisionnement AEC en Gestion de réseaux informatiques AEC en Gestion industrielle (RAC) AEC en Intégration à la profession d’infirmière au Québec AEC en Logistique du transport AEC en Opération et contrôle de procédés chimiques AEC en Prévention des incendies (temps partiel) AEC en Techniques d’enregistrement, sonorisation, éclairage AEC en Technologie de maintenance industrielle (RAC) AEC Superviseur en commerce de détail (RAC) Arts, lettres et communication – Option Langues Arts, lettres et communication – Option Littérature Arts, lettres et communication – Option Médias Arts visuels Danse Double DEC en Arts, lettres et communication et Danse Double DEC en Arts, lettres et communication et Musique Double DEC en Sciences de la nature et Danse Double DEC en Sciences de la nature et Musique Double DEC en Sciences humaines et Danse Double DEC en Sciences humaines et Musique Formation en simulation clinique Gestion de commerces Gestion et technologies d’entreprise agricole (passerelles DEP-DEC-BAC et ATÉ) Graphisme Histoire et civilisation Musique Sciences de la nature Sciences humaines – profil Administration Sciences humaines – profil Éducation et société québécoise Sciences humaines – profil Études internationales Sciences humaines – profil Psychologie Sciences informatiques et mathématiques Sciences, Lettres et Arts Soins infirmiers Techniques de bioécologie Techniques de bureautique (DEP-DEC, RAC et ATÉ) Techniques de comptabilité et de gestion Techniques de génie mécanique (ATÉ et RAC) Techniques de laboratoire : biotechnologies (ATÉ) Techniques de l’informatique, spécialisation en Gestion de réseaux informatiques (ATÉ et RAC) Techniques de l’informatique, spécialisation en Information de gestion (ATÉ et RAC) Techniques de physiothérapie Techniques de santé animale (ATÉ) Techniques de travail social Techniques d’éducation à l’enfance Techniques d’éducation spécialisée Techniques d’inhalothérapie Techniques policières Technologie d’analyses biomédicales Technologie de l’électronique – Télécommunication (ATÉ) Technologie de l’électronique industrielle (ATÉ) Technologie de mécanique/maintenance industrielle Technologie de systèmes ordinés (ATÉ) Technologie du génie civil (ATÉ)

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Studio Breathe (0.84 km)
Tốt 1 đánh giá
Sports 4 Saisons (0.88 km)
Tốt 1 đánh giá
Epiderma (1.15 km)
Dưới trung bình 1 đánh giá
Grand Times Hotel (1.45 km)
Khá 10 đánh giá
Laser Plus (1.48 km)
Trung bình 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Sherbrooke's Murals on BaladoDiscovery (1.52 km)
Tốt 1 đánh giá
Nomad Brazilian Jiu-Jitsu (2.26 km)
Tốt 1 đánh giá
Trésor de Fêtes (3.72 km)
Tốt 1 đánh giá
Université de Sherbrooke - Campus Principal (4.16 km)
Khá 1 đánh giá
Michaels (1655.56 km)
Tốt 4 đánh giá
Nhà hàng
Tim Hortons (0.45 km)
Tốt 1 đánh giá
Alibaba Pizza 2 Pour 1 (0.5 km)
0 đánh giá
Louis (0.53 km)
Khá 3 đánh giá
Diana Pizzeria Sherbrooke (0.56 km)
0 đánh giá
Refuge Le Château (0.69 km)
Tốt 1 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen