• PGWP
  • DLI
  • O19359201845

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

AEC – Chuyên gia thực tế ảo & tăng cường (phối hợp với Champlain College) AEC trong Đại lý hỗ trợ Quản lý nguồn nhân lực (RAC) AEC trong tự động hóa văn phòng (RAC) AEC can thiệp vào môi trường vị thành niên và cải huấn AEC trong Kỹ thuật giáo dục thời thơ ấu – Khóa học công việc – 100 % fàd (RAC) AEC trong các kỹ thuật giáo dục thời thơ ấu – 100 % fàd – một phần – buổi tối giờ AEC trong các kỹ thuật giáo dục đặc biệt (RAC) Nghệ thuật, Thư và Truyền thông: Hồ sơ Nghệ thuật, Truyền thông và Xã hội Môi trường, vệ sinh và an toàn tại nơi làm việc Môi trường, vệ sinh và an toàn tại nơi làm việc, tăng tốc DEC sau 2 năm Đào tạo chung (RAC) Đào tạo giám sát M3i – Cấp độ thiết yếu Việc làm Francization – Thành phần giao tiếp bằng miệng và/hoặc bằng văn bản Truyền thông quản lý, hành chính và truyền thông xã hội (DEC-BAC và DEP-DEC) Quản lý một cơ sở phục vụ (phối hợp với ITHQ) (ATÉ) Khoa học tự nhiên, tùy chọn khoa học sức khỏe Khoa học tự nhiên, tùy chọn khoa học tinh khiết và ứng dụng Khoa học con người, hồ sơ với toán học và quản trị Khoa học con người, Hồ sơ phổ quát (khả năng gấp đôi DEC) Chăm sóc y tế Kỹ thuật hành chính và phối hợp công việc văn phòng Kỹ thuật tự động hóa văn phòng, quản lý, truyền thông hành chính và truyền thông xã hội (DEC-BAC, DEP-DEC) Kỹ thuật kế toán và quản lý (DEC-BAC và ATE Gateway) Kỹ thuật kế toán và quản lý (Cổng Dep-Dec) Kỹ thuật cơ khí (ATE và cầu Dec-Bac) Kỹ thuật cơ khí (DEP-DEC, ATÉ) Kỹ thuật CNTT: Phát triển các ứng dụng web và di động (ATE) Kỹ thuật dược phẩm Kỹ thuật giáo dục trẻ em (RAC) Kỹ thuật giáo dục đặc biệt (RAC) Kỹ thuật giáo dục đặc biệt (Gateway Dec-Bac) Kỹ thuật pháp lý Công nghệ kỹ thuật điện: Tự động hóa và Kiểm soát (ATE) Tremplin dec AEC – Virtual & Augmented Reality Specialist (in collaboration with the Champlain College) AEC en Agent en support à la gestion des ressources humaines (RAC) AEC en Bureautique (RAC) AEC en Intervention en milieu juvénile et correctionnel AEC en Techniques d’éducation à l’enfance – Parcours Travail-Études – 100 % FÀD (RAC) AEC en Techniques d’éducation à l’enfance – 100 % FÀD – à Temps partiel de soir AEC en Techniques d’éducation spécialisée (RAC) Arts, lettres et communication : profil Arts, médias et société Environnement, hygiène et sécurité au travail Environnement, hygiène et sécurité au travail, DEC accéléré en 2 ans Formation générale (RAC) Formation M3i Supervision – Niveau Essentiel Francisation en emploi – Volet communication orale et/ou écrit Gestion, communications administratives et médias sociaux (DEC-BAC et DEP-DEC) Gestion d’un établissement de restauration (en collaboration avec l’ITHQ) (ATÉ) Sciences de la nature, option Sciences de la santé Sciences de la nature, option Sciences pures et appliquées Sciences humaines, Profil avec mathématiques et administration Sciences humaines, Profil universel (possiblité de Double DEC) Soins infirmiers Techniques administratives et coordination du travail de bureau Techniques de bureautique – Gestion, communications administratives et médias sociaux (Passerelle DEC-BAC, DEP-DEC) Techniques de comptabilité et de gestion (Passerelle DEC-BAC et ATÉ) Techniques de comptabilité et de gestion (Passerelle DEP-DEC) Techniques de génie mécanique (ATÉ et Passerelle DEC-BAC) Techniques de génie mécanique (DEP-DEC, ATÉ) Techniques de l’informatique : Développement d’applications Web et Mobiles (ATÉ) Techniques de pharmacie Techniques d’éducation à l’enfance (RAC) Techniques d’éducation spécialisée (RAC) Techniques en éducation spécialisée (Passerelle DEC-BAC) Techniques juridiques Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle (ATE) Tremplin DEC

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Studio Santé Active (55.45 km)
Tốt 1 đánh giá
Camping Domaine Des Erables (10.78 km)
Khá 2 đánh giá
Studio de danse Daryann Grenier (18.76 km)
Tốt 1 đánh giá
Gym V.I.P. (27.92 km)
Trung bình 1 đánh giá
Super 8 by Wyndham Lachenaie/Terrebonne (36.78 km)
Tốt 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Théâtre Hector-Charland (25.65 km)
Khá 1 đánh giá
Roxy Studio (25.79 km)
Tệ 1 đánh giá
Boutique Aux Mirabelles Cadeaux (35.93 km)
Khá 1 đánh giá
Supermania Plus (44.82 km)
Khá 1 đánh giá
Ongles Pandora (44.96 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
McDonald's (0.44 km)
0 đánh giá
Subway (0.52 km)
0 đánh giá
Tim Hortons (0.57 km)
0 đánh giá
Maï Thaï (0.54 km)
Tốt 1 đánh giá
L'Entre-Nous (0.57 km)
Trung bình 2 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.