• PGWP
  • không
  • DLI
  • O19240092592

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Văn bằng sản xuất hoạt hình 3D & VFX Giấy chứng nhận nền tảng 3D 3D Animation & VFX Production Diploma 3D Foundations Certificate

Ngành đào tạo

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật.

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Body Burnaby (5.2 km)
Tốt 7 đánh giá
Active Electric (3.8 km)
Tốt 1 đánh giá
Active Therapy Clinic (15.18 km)
Tốt 2 đánh giá
Active Body Nutrition (14.86 km)
Tốt 3 đánh giá
Urban Active Sport Therapy Clinic (15.12 km)
Tốt 9 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Landmark Cinemas (0.06 km)
Khá 105 đánh giá
Great Pacific Pawnbrokers (0.08 km)
Dưới trung bình 4 đánh giá
April Nail Spa (0.11 km)
Khá 54 đánh giá
The Dance Matrix (0.13 km)
Tốt 2 đánh giá
Bunches & Blooms Floral (0.14 km)
Khá 13 đánh giá
Nhà hàng
Plato Filipino (0.11 km)
Trung bình 4 đánh giá
A&W (0.02 km)
Trung bình 17 đánh giá
Togo Sushi (0.02 km)
Khá 44 đánh giá
AKD Kitchen (0.11 km)
Khá 33 đánh giá
Donair Dude (0.04 km)
Trung bình 13 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen