• PGWP
  • tùy ngành
  • DLI
  • O19358462973

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

AEC – Đảm bảo de dommages des particuliers AEC – Truyền thông, Waperité et Conception Web AEC – chuyên gia thí điểm Pilotage D’Aéronefs; Chương trình Intégré ATP (A) AEC – Kỹ thuật D’Education Spécialisée AEC – Xu hướng et pratiques en toxicomanie Art -Études – Double Dec en Science de la Nature et Musique Art -Études – Double dec en Science Humaines et Musique Nghệ thuật – Musique Quản trị kinh doanh song ngữ Khoa học de la Tự nhiên – Khoa học Profil de la Santé Khoa học de la Tự nhiên – Khoa học Profil Pures et Appliquées Khoa học Humaines – Quản trị Profil Khoa học Humaines – Quản lý Profil Bilingue Khoa học Humaines – Éducation Profil Khoa học Humaines – Profil Monde Khoa học Humaines – Tâm lý học Profil Kỹ thuật D’Chares Médicales Kỹ thuật D’Chares Médicales Esensif Kỹ thuật thương mại hóa de la Mode (ATé) Kỹ thuật de gestion et can thiệp en loisir Kỹ thuật de gestion hôtelière et de nhà hàng Kỹ thuật de Santé Animale Kỹ thuật de santé animale eyensif Kỹ thuật de Du lịch Bilingue (ATé) Kỹ thuật d’éducation à Kỹ thuật D’Education Kỹ thuật d’éducation spécialisée – tăng cường Kỹ thuật D’Education Spécialisée – Chương trình de 2e Dec Kỹ thuật D’Education Spécialisée (RAC) Technologie de Radiodiagnostic Tremplin dec AEC – Assurance de dommages des particuliers AEC – Communication, publicité et conception web AEC – Pilotage professionnel d’aéronefs; Programme intégré ATP (A) AEC – Techniques d’éducation spécialisée AEC – Tendances et pratiques en toxicomanie Art-Études – Double DEC en Sciences de la nature et musique Art-Études – Double DEC en Sciences humaines et musique Art-Études – Musique Bilingual Business Administration Sciences de la nature – Profil Sciences de la santé Sciences de la nature – Profil sciences pures et appliquées Sciences humaines – Profil administration Sciences humaines – Profil administration bilingue Sciences humaines – Profil éducation Sciences humaines – Profil monde Sciences humaines – Profil psychologie Techniques d’archives médicales Techniques d’archives médicales intensif Techniques de commercialisation de la mode (ATÉ) Techniques de Gestion et intervention en loisir Techniques de gestion hôtelière et de restauration Techniques de santé animale Techniques de santé animale intensif Techniques de tourisme bilingue (ATÉ) Techniques d’éducation à l’enfance Techniques d’éducation à l’enfance – Intensif Techniques d’éducation spécialisée – Intensif Techniques d’éducation spécialisée – Programme de 2e DEC Techniques d’éducation spécialisée (RAC) Technologie de radiodiagnostic Tremplin DEC

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Café Frida (1.65 km)
Khá 28 đánh giá
Musée Boréalis (1.82 km)
Tốt 1 đánh giá
Super 8 by Wyndham Trois-Rivieres (3.63 km)
Dưới trung bình 1 đánh giá
Les Suites de Laviolette (3.79 km)
Tốt 3 đánh giá
Fit Menu (102.88 km)
Tệ 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Ville de Trois-Rivières (1.32 km)
Khá 5 đánh giá
Boutique Don Quichotte Elle (1.41 km)
Tốt 1 đánh giá
La Meraki (1.54 km)
Tốt 1 đánh giá
Le Brun (1.54 km)
Tốt 2 đánh giá
Encadrement Laminage Mathis (2.91 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
Fusée (0.61 km)
Khá 1 đánh giá
Botan Pizzeria (0.79 km)
Khá 1 đánh giá
Stratos Pizzeria (0.82 km)
Khá 2 đánh giá
Depanneur Champflour (0.85 km)
0 đánh giá
Gambrinus Brasserie Artisanale (0.85 km)
Khá 6 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen