• PGWP
 • tùy ngành
 • DLI
 • O19358463025

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Điều chỉnh DE Direction – Cheminement Bilingue Nghệ thuật, Lettres et Truyền thông: Thiết kế, Créativité et Numérique Nhà hàng gestion de la Gestion d’événement et de chúc mừng (AEC) Gestion d’EN Établissement de nhà hàng Hướng dẫn đi kèm Hướng dẫn du lịch – Cheminement Bilingue PILOTAGE D’AéRONEFS – TUYỆT VỜI PILOTAGE D’Aéronefs – Chương trình Intégré ATP Khoa học de la Nature – Cheminement Bilingue Khoa học de la tự nhiên Khoa học Humaines Khoa học Humaines – Cheminement avec Mathématiques Khoa học Humaines – Cheminement Bilingue Khoa học Humaines: hóa học en un an Giám sát en du lịch, nhà hàng Hébergement et (AEC) Kỹ thuật de Comptabilité et de Gestion Kỹ thuật de gestion hôtelière Kỹ thuật de Du lịch Kỹ thuật de Du lịch: Tăng cường hóa học Kỹ thuật D’Education Spécialisé Kỹ thuật d’éducation spécialisé: hóa học gấp đôi tháng 12 Kỹ thuật D’Education Spécialisé: Cheminement tăng Kỹ thuật D’Education Spécialisé: Formule de Fin de Semaine Kỹ thuật D’Atthèses et prothèses orthopédiques Du lịch D’Aventure et écotourisme (AEC) Adjoint de direction – Cheminement bilingue Arts, lettres et communication : Design, créativité et numérique Gestion de la restauration Gestion d’événements et de congrès (AEC) Gestion d’un établissement de restauration Guide accompagnateur Guide touristique – Cheminement Bilingue Pilotage d’aéronefs – Pilotage professionnel Pilotage d’aéronefs – Programme intégré ATP Science de la nature – Cheminement bilingue Sciences de la nature Sciences humaines Sciences humaines – cheminement avec mathématiques Sciences humaines – Cheminement bilingue Sciences humaines: Cheminement en un an Supervision en tourisme, hébergement et restauration (AEC) Techniques de comptabilité et de gestion Techniques de gestion hôtelière Techniques de tourisme Techniques de tourisme: Cheminement intensif Techniques d’éducation spécialisé Techniques d’éducation spécialisé: Cheminement double dec Techniques d’éducation spécialisé: Cheminement intensif Techniques d’éducation spécialisé: Formule de fin de semaine Techniques d’orthèses et prothèses orthopédiques Tourisme d’aventure et écotourisme (AEC)
 • Địa chỉ 755 Grande Allée Ouest
 • Tỉnh bang Québec
 • Website www.merici.ca
 • Số điện thoại 418-683-1591
 • Khu vực / Thành phố Québec
 • Năm thành lập 1930 (94 năm)
 • Mã bưu chính G1S 1C1

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Meditation Raja Yoga Brahma Kumaris (0.43 km)
Tốt 1 đánh giá
Musée National des Beaux-Arts du Québec (0.74 km)
Khá 23 đánh giá
Zone (0.97 km)
Tốt 4 đánh giá
Studio Parallèle - Pole Fitness (0.97 km)
Tốt 1 đánh giá
Plaines d’Abraham (1.18 km)
Khá 18 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Musée National des Beaux-Arts du Québec (0.74 km)
Khá 23 đánh giá
C3 Hôtel (0.77 km)
Khá 4 đánh giá
La Bouquinerie de Cartier (0.88 km)
Khá 1 đánh giá
Ziba (0.91 km)
Khá 2 đánh giá
Exmuro (0.94 km)
Tốt 2 đánh giá
Nhà hàng
L'Atelier (0.21 km)
Dưới trung bình 1 đánh giá
La Maison Smith (0.45 km)
0 đánh giá
La Chope Gobeline (0.54 km)
Tốt 4 đánh giá
Casa Calzone (0.61 km)
0 đánh giá
Restaurant du Musée (0.63 km)
Khá 1 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
 • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.