• PGWP
  • tùy ngành
  • DLI
  • O19280180922

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Cộng sự của nghệ thuật trong kinh doanh Cộng sự của nghệ thuật trong phương tiện truyền thông kỹ thuật số và truyền thông Cộng sự của nghệ thuật trong giáo dục Cộng sự của nghệ thuật trong đức tin & văn hóa Cộng sự của nghệ thuật trong nghiên cứu toàn cầu Cộng sự Nghệ thuật Khoa học & Môi trường Cộng sự Nghệ thuật (Tùy chọn liên ngành) Associate of Arts in Business Associate of Arts in Digital Media and Communication Associate of Arts in Education Associate of Arts in Faith & Culture Associate of Arts in Global Studies Associate of Arts in Science & Environment Associate of Arts (Interdisciplinary Option)

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Baby (5.01 km)
Khá 6 đánh giá
Vancouver Active Chiropractic (4.55 km)
Tốt 3 đánh giá
Urban Active Sport Therapy Clinic (8.25 km)
Tốt 9 đánh giá
Active Body Nutrition (8.22 km)
Tốt 3 đánh giá
Strub Active Wear (7.11 km)
Khá 8 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
UBC Life Building (0.42 km)
Khá 3 đánh giá
Chan Centre (0.44 km)
Khá 18 đánh giá
Morris & Helen Belkin Art Gallery (0.58 km)
Khá 3 đánh giá
UBC Old Auditorium (0.64 km)
Khá 2 đánh giá
Roy Barnett Recital Hall (0.66 km)
Khá 1 đánh giá
Nhà hàng
Great Dane Coffee (0.22 km)
Khá 64 đánh giá
Sprouts (0.44 km)
Khá 12 đánh giá
AMS Outdoor BBQ (0.34 km)
Khá 2 đánh giá
Pacific Poke (0.45 km)
Khá 2 đánh giá
A&W (0.46 km)
Trung bình 8 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen