• PGWP
  • không
  • DLI
  • O261679968772

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Giám sát lặn thương mại Thương mại Nitrox Diver Thương mại Scuba Diver Quản lý tai nạn lặn Padi Divemaster Diver cung cấp bề mặt không giới hạn Commercial Dive Supervisor Commercial NITROX Diver Commercial Scuba Diver Dive Accident Management PADI Divemaster Unrestricted Surface Supply Diver

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Destiny River Adventures (0.13 km)
Khá 3 đánh giá
Campbell River Whale Watching (1.19 km)
Khá 12 đánh giá
Strathcona Park Lodge & Outdoor Education Centre (1.19 km)
Khá 3 đánh giá
Seaside Cottage (0.67 km)
Tốt 2 đánh giá
London Drugs (0.95 km)
Tốt 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Mussels & More Pottery (0.17 km)
Tốt 1 đánh giá
Seaside Cottage (0.67 km)
Tốt 2 đánh giá
Wei Wai Kum House of Treasures (1.24 km)
Tốt 1 đánh giá
Lindas Nails (1.45 km)
Tốt 4 đánh giá
Impressions Custom Framing (1.52 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
Ryans Pizza (0.25 km)
Khá 4 đánh giá
Beijing House (0.24 km)
Khá 6 đánh giá
Ginger Beef House (0.27 km)
Khá 11 đánh giá
JC's BBQ House (0.3 km)
Tốt 1 đánh giá
More Eatery (0.31 km)
Tốt 3 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen