• PGWP
  • tùy ngành
  • DLI
  • O260902561272

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Giấy phép thí điểm thương mại Chương trình thí điểm chuyên nghiệp Commercial Pilot Licence Professional Pilot Program

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Bronze Tan (2.2 km)
Trung bình 2 đánh giá
Peavey Mart (2.81 km)
Khá 2 đánh giá
Optical Studio (3.02 km)
Khá 4 đánh giá
Holiday Inn Lethbridge (3.48 km)
Trung bình 5 đánh giá
Southview Chiropractic (3.96 km)
Khá 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
The Craft Store (3.4 km)
Trung bình 2 đánh giá
Fabricland (3.82 km)
Tệ 1 đánh giá
Coulee Brew Co (6.08 km)
Trung bình 30 đánh giá
The Jasmine Room (6.12 km)
Khá 2 đánh giá
Legacy Tae Kwon Do (6.47 km)
Tệ 1 đánh giá
Nhà hàng
strEATS (2.15 km)
0 đánh giá
Hankki (2.16 km)
0 đánh giá
Subway (2.16 km)
0 đánh giá
Five Guys (2.23 km)
Tệ 3 đánh giá
Cora (2.23 km)
Khá 20 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen