Học khu Greater Victoria

  • $17,900
  • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
  • học phí mỗi năm chương trình quốc tế, bao gồm các phụ phí
556 Boleskine Rd, Victoria, BC V8Z 1E8
Công lập Trường

Học khu Greater Victoria

556 Boleskine Rd, Victoria, BC V8Z 1E8
  • $17,900
  • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
  • học phí mỗi năm chương trình quốc tế, bao gồm các phụ phí

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Trường Gordon Head Middle School Trường Victoria High Trường Oak Bay Secondary Trường Cedar Hill Middle Trường Central Middle School Trường Lansdowne Middle School Trường Glanford Middle School Trường Esquimalt High School Trường Mount Douglas Secondary Trường Rockheights Middle School Trường Reynolds Secondary Trường Shoreline Community Middle School Trường Arbutus Global Middle School Trường Spectrum Community Trường Lambrick Park Secondary Trường Colquitz Middle School Trường Monterey Middle School

Trường trực thuộc

Ngành đào tạo

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật.

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Soma Active Health (3.13 km)
Tốt 1 đánh giá
Active Health & Wellness Clinic (3.74 km)
Trung bình 2 đánh giá
Active Life Physical Therapy (67.4 km)
Tốt 2 đánh giá
Sunrise Day Spa & Salon (0.13 km)
Trung bình 6 đánh giá
Freedom Rent To Own (0.14 km)
Tốt 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Woodcraft Furniture (0.09 km)
Trung bình 4 đánh giá
Freedom Rent To Own (0.14 km)
Tốt 2 đánh giá
Hto Surf Shop (0.24 km)
Trung bình 3 đánh giá
Urban Nail Spa (0.25 km)
Dưới trung bình 15 đánh giá
Recyclistas (0.28 km)
Trung bình 14 đánh giá
Nhà hàng
Subway (0.15 km)
0 đánh giá
Delicious (0.14 km)
Dưới trung bình 7 đánh giá
Ho Tong (0.18 km)
Trung bình 31 đánh giá
Noodlebox (0.18 km)
Dưới trung bình 45 đánh giá
The Canadian Brewhouse (0.2 km)
Dưới trung bình 11 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.