Học khu Rocky Mountain

  • $16,750
  • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
  • học phí mỗi năm chương trình quốc tế, bao gồm các phụ phí
620 - 4th St, Invermere, BC V0A 1K0
Công lập Trường

Học khu Rocky Mountain

620 - 4th St, Invermere, BC V0A 1K0
  • $16,750
  • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
  • học phí mỗi năm chương trình quốc tế, bao gồm các phụ phí

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Trường Selkirk Secondary School Trường David Thompson Secondary Trường Golden Secondary

Ngành đào tạo

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật.

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Columbia Cycle & Ski (0.46 km)
Tốt 1 đánh giá
High Country Vacation Rentals (0.51 km)
Trung bình 1 đánh giá
River Gems Gallery (0.2 km)
Tốt 1 đánh giá
Avenue Ladies Boutique (0.63 km)
Khá 1 đánh giá
Copper Point Resort (2.13 km)
Trung bình 26 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Black Star Studios (0.5 km)
Tốt 2 đánh giá
Bavin Studios (2.45 km)
Tốt 3 đánh giá
Village Country Inn (10.95 km)
Khá 4 đánh giá
The Home of A Thousand Faces (11.21 km)
Khá 1 đánh giá
Earl Grey Lodge (13.78 km)
Khá 9 đánh giá
Nhà hàng
A&W (0.39 km)
0 đánh giá
DQ Grill & Chill Restaurant (0.42 km)
Trung bình 3 đánh giá
Oriental Palace (0.44 km)
Khá 11 đánh giá
Subway (0.54 km)
Tốt 2 đánh giá
Fubuki Sushi (0.47 km)
Khá 22 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.