Học khu Sooke

  • $16,350
  • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
  • học phí mỗi năm chương trình quốc tế, bao gồm các phụ phí
3143 Jacklin Rd, Victoria, BC V9B 5R1
Công lập Trường

Học khu Sooke

3143 Jacklin Rd, Victoria, BC V9B 5R1
  • $16,350
  • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
  • học phí mỗi năm chương trình quốc tế, bao gồm các phụ phí

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Trường Belmont Secondary Trường Dunsmuir Middle School Trường Spencer Middle School Trường Journey Middle School Trường Edward Milne Community School Trường Royal Bay Secondary

Ngành đào tạo

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật.

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Soma Active Health (10.95 km)
Tốt 1 đánh giá
Active Health & Wellness Clinic (11.43 km)
Trung bình 2 đánh giá
Active Life Physical Therapy (72.25 km)
Tốt 2 đánh giá
Yukii Snow Design (0.2 km)
Tốt 1 đánh giá
Pole Trix Dance & Fitness (0.32 km)
Trung bình 3 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Yukii Snow Design (0.2 km)
Tốt 1 đánh giá
Canadian Custom Cleaners (1.18 km)
Tệ 3 đánh giá
Scrapbook Essentials (1.36 km)
Tốt 1 đánh giá
WESTSIDE INSTAPRINT (1.38 km)
Trung bình 2 đánh giá
The Cloth Castle (1.51 km)
Dưới trung bình 8 đánh giá
Nhà hàng
Golden Lion Szechuan Restaurant (0.11 km)
Trung bình 8 đánh giá
A&W (0.13 km)
0 đánh giá
A&W (0.13 km)
Tệ 1 đánh giá
KFC (0.17 km)
Tệ 2 đánh giá
Authentic Cuisine Of India (0.08 km)
Trung bình 5 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.